เทคนิด

A collection of 3 posts
Wyckoff in Depth - Part I
wyckoff Featured

Wyckoff in Depth - Part I

When one wave ends, another wave starts in the opposite direction. We learn the pattern of waves to determine the nature of the trend. การเคลื่อนที่ของราคาหุ้นนั้นไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่มันมีลักษณะเป็นคลื่น แต่ละช่วงของคลื่นราคานั้นใช้เวลาไม่เท่ากัน การศึกษาความสั
2 min read
Trading in the Zone
เทคนิด

Trading in the Zone

FUNDAMENTAL, TECHNICAL, OR MENTAL ANALYSIS การเทรดนั้นเริ่มต้นจาก การวิเคราะห์พื้นฐาน แล้วพัฒนามาเป็น การวิเคราะห์ทางเทคนิคอล แต่การจะใช้ทั้งพื้นฐานและเทคนิคคอลนั้นต้องบรรลุถึงขั้นการวิเคราะห์ทางจิตใจ การวิเคราะห์ทั้งสามรูปแบบนี้แบ่งออกเป็นสองปัจจัยคือ ปัจจัยภายนอก ได้
1 min read
จุดเข้า
trader

จุดเข้า

เทรดนั้นเป็นเกม ชนะทุกเกมนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่จุดเข้าที่ได้เปรียบนั้นเพิ่มโอกาสที่จะชนะให้สูงขึ้น การเทรดทุกครั้งนั้นต้องประกอบด้วยจุดสามจุดเสมอ คือ จุดเข้า, จุด Stop loss และจุดทำกำไร ENTRY TECHNIQUE ถูกตัว ถูกเวลา ในราคาที่เหมาะสม เทคนิ
1 min read