ปฐมบทของ Agile Manifesto

เมื่อเราพูดถึงการเรียนรู้ Agile สิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงเป็นอันดับแรกเลยคือ Agile Manifesto แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ Agile Manifesto คือการทำความเข้าใจเหตุผลของมัน หลายคนอาจท่องจำจนขึ้นใจ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าใจ การท่องอาจทำให้คุณจำได้ แต่ความเข้าใจจะทำให้คุณไม่มีวันลืม

ประการแรก ผู้ที่มีส่วนร่วมในการร่าง Agile Manifesto ทั้งหมดเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Software โดยตรง ที่มีประสบการณ์อยู่ในแวดวงการพัฒนา Software เป็นเวลานาน คนเหล่านี้สั่งสมประสบการณ์การทำงาน พบเจอกับอุปสรรค และสถานการณ์ต่าง ๆ มากมาย การรวมตัวของคนเหล่านี้ก็เพื่อนำประสบการณ์ที่แต่ละคนเคยพานพบประสบมา รวบรวม ทำความเข้าใจ และประมวลผล เพื่อหาแนวทางการพัฒนา Software ที่มีประสิทธิภาพที่สุด ดังที่เราจะเห็นได้จากพารากราฟแรกของ Agile Manifesto.

We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it.Through this work we have come to value.

จากประสบการณ์ของทุกคนที่เข้าร่วม ได้นำไปสู่บทสรุปที่กลายมาเป็น 4 Keys Value ของ Agile Manifesto ซึ่งเราจะกล่าวในบทความถัดไป

โฉมหน้าบุคคลทั้ง 17 คนที่เป็นผู้ให้กำเนิด Agile 

ประการที่สอง มักจะมีคนเข้าใจผิดอยู่เสมอ ๆ ว่า Agile ไม่สนับสนุนให้มีการวางแผน ทำเอกสาร ทำข้อตกลง และการใช้ Tools ช่วยในกระบวนการพัฒนา Software ไม่มีคำแนะนำใด ๆ ว่าไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้ใน Agile Manifesto

Agile Manifesto ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของสองสิ่ง ว่าอันไหนที่มีคุณค่าต่อกระบวนการพัฒนา Software มากกว่า ดังนั้นสิ่งที่มีความสำคัญรองลงมาใช่ว่าจะต้องตัดทิ้งไปเสมอ ดังจะเห็นได้จากพารากราฟสุดท้ายที่บอกว่า

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.

ดังนั้น หาก Process หรือ Tools ช่วยให้การสื่อสารภายในองค์การดีขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ใช้ หากการมีเอกสารสามารถทำให้ Software ที่เราพัฒนาใช้งานได้จริง หรือผู้ใช้ใช้งาน Software ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่ทำ หากการมี Contracts ร่วมกับลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าอุ่นใจและกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่มี และหากแผนงานหรือการวางแผนช่วยให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทำอีกเช่นกัน