Root

Root

Love, Read, Learn and Share
Bangkok
INVERTED HAMMERS
ตำราแท่งเทียน

INVERTED HAMMERS

Invert Hammers หรือ Tohba นั้นเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นบนแท่งเทียนเดี่ยว โดยแท่งเทียนจะมีลำตัวเทียนที่สั้นและมีใส้เทียนด้านบนที่ยาวมากกว่าลำตัวเทียนอย่างน้อยสองเท่า เกิดขึ้นในตลาดที่มีแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน ซึ่งจุดที่เกิดสัญญาณนั้นมีโอกาสที
1 min read
SHOOTING STAR
ตำราแท่งเทียน

SHOOTING STAR

Shooting Star หรือ Nagare Boshi นั้นเป็นสัญญาณที่ใช้แท่งเทียนเพียงแท่งเดียว จึงสามารถพบเจอได้ไม่ยาก โดยตัวแท่งเทียนจะมีลักษณะลำตัวเทียนสั้นและมีใส้เทียนยาว ซึ่งความยาวของใส้เทียนต้องยาวอย่างน้อยสองเท่าของลำตัวเทียน การที่แท่งเทียนนี้จะเป็น Shooting
1 min read
KICKER SIGNAL
ตำราแท่งเทียน

KICKER SIGNAL

Kicker หรือ Keri Ashi นั้นเป็นสัญญาณที่ทรงพลังมากที่สุด ซึ่งใช้ได้ทั้งสองทิศทางคือทั้งเทรนขาขึ้นกับขาลง ความสำคัญของมันจะมากยิ่งขึ้นหากเกิดขึ้นในโซนที่ราคา Overbought หรือ Oversold โดยรูปแบบนี้ประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่งที่มีทิศทางราคาวิ่งไปตรงข้ามกันทำให้เกิดแท่
1 min read
EVENING STAR
ตำราแท่งเทียน

EVENING STAR

Evening start หรือ Sankawa Yoi No Myojyo นั้นมักจะเป็นส่วนยอดของแนวโน้มในขาขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับ Morning Start ที่เกิดขึ้น ณ จุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลง มันเป็นการส่งสัญญาณล่วงหน้าว่าราคาหุ้นจะปรับลดลง โดยจะเริ่มจากการเกิดแท่งเทียนโปร่ง ยาว ณ
1 min read
MORNING STAR
ตำราแท่งเทียน

MORNING STAR

Morning Star หรือ Sankawa Ake No Myojyo นั้นประกอบไปด้วยแท่งเทียนสามแท่ง จะเกิด ณ จุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลง โดยจะเกิดแท่งทึบที่มีลำตัวเทียนยาวกว่าปกติ ราคาเปิดของแท่งเทียนวันถัดมาจะต่ำกว่าราคาปิดของแท่งแรก (gaps down) และราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ๆ เกิดเป็นแท่
1 min read
HARAMI
ตำราแท่งเทียน

HARAMI

Bullish Harami เป็นรูปแบบที่พบเจอได้บ่อย ๆ ประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่งที่เกิดขึ้นในตลาดที่มีแนวโน้มขาลง แท่งเทียนแท่งแรกจะเป็นแท่งทึบยาว เป็นตัวแทนของแนวโน้มปัจจุบัน ส่วนแท่งเทียนที่สองจะมีลักษณะลำตัวเทียนที่สั้น โดยราคาเปิดและปิดจะอยู่ในช่วงระหว่
1 min read
DARK CLOUD COVER
ตำราแท่งเทียน

DARK CLOUD COVER

Dark Cloud Cover หรือ Kabuse นั้นเป็นกลุ่มแท่งเทียนประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่ง ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับ Piercing Pattern โดยจะเกิดขึ้นในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น แท่งเทียนแรกจะเป็นลักษณะโปร่งยาว เกิดขึ้นบนยอดของแนวโน้ม แท่งเทียนที่สองจะเป็นแท่งทึบยาวที่มี
1 min read
PIERCING PATTERN
ตำราแท่งเทียน

PIERCING PATTERN

Piercing Pattern หรือ Kirikomi ในภาษาญี่ปุ่นนั้นประกอบไปด้วยแท่งเทียนสองแท่งในตลาดขาลง แท่งทึบแท่งแรกนั้นบ่งบอกถึงแนวโน้มราคาปัจจุบัน แท่งเทียนแท่งที่สองนั้นจะเปิดต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งแรก (นับใส้เทียน) และราคาปิดนั้นต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของแท่งเทียนแท่งแรก
1 min read
HAMMERS AND HANGING MAN
ตำราแท่งเทียน

HAMMERS AND HANGING MAN

HAMMERS (TAKURI) คือแท่งเทียนที่มีลำตัวเล็กแต่มีหางยาวเป็นอย่างน้อยสองเท่าของตัวแท่งเทียน พบในตลาดขาลง เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อเริ่มก้าวเข้ามามีอิทธิพลลมากขึ้น จนสามารถเอาชนะแรงขาย ถึงแม้สีของตัวแท่งเทียนไม่ค่อยมีนัยสำคัญเท่าไหร่
1 min read
ENGULFING PATTERNS
ตำราแท่งเทียน

ENGULFING PATTERNS

ENGULFING PATTERNS หรือ Tsutsumi เป็นสัญญาณแท่งเทียนที่มีความแม่นยำในเรื่องการกลับตัวของแนวโน้มราคาเป็นอันดับต้น ๆ โดยลักษณะสัญญาณจะประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่งที่มีขนาดต่างกัน โดยแท่งเทียนที่เป็นตัวแทนของแนวโน้มราคาใหม่จะยาวกว่าแท่งเทียนที่เป็นตัวแทนแนวโน้มราคาก่อนหน้า
1 min read
THE DOJI (Doji Bike)
ตำราแท่งเทียน

THE DOJI (Doji Bike)

Doji นั้นเป็นสัญญาณแบบแท่งเทียนเดี่ยว และเป็นหนึ่งในสัญญาณที่สำคัญของแท่งเทียนทั้งหมด โดยจะเกิดขึ้นเมื่อราคาเปิดและราคาปิดเป็นราคาเดียวกัน ทำให้ไม่มีลำตัวเทียน สิ่งที่สะท้อนให้เห็นจากลักษณะแท่งเทียนนี้คือความลังเลของทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย ความสำคัญจะมากยิ
1 min read
ตำราแท่งเทียน
ตำราแท่งเทียน Featured

ตำราแท่งเทียน

จุดกลับตัว หรือ Reversal Point คือ สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค มันคือห่านทองคำที่แท้จริงของระบบเทรดทุกระบบ การวิเคราะห์แท่งเทียนนั้นช่วยค้นหาความน่าจะเป็นที่แนวโน้มของราคาหุ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลง การทำความเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังแท่
2 min read
Risk Management
daytrade

Risk Management

การบริหารความเสี่ยงนั้นประกอบด้วยสองส่วนสำคัญ 1. อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk/Reward ratio) ซึ่งคิดคำนวนจาก จุดเข้า, ราคาเป้าหมาย และจุดตัดขาดทุน 2. ขนาดในการเทรด Risk/Reward Analysis: Entry, Profit and Stop Loss การวิเคราะห์ความเสี่ยงเทียบกับผลตอบแทน ยกตัวอย่างเช่นในการเทรดหนึ่งครั้ง
แท่งเทียน: ราคาและจิตวิทยามวลชน
candlesticks

แท่งเทียน: ราคาและจิตวิทยามวลชน

ในตลาดมีคนอยู่สามกลุ่ม คนที่ต้องการซื้อ คนที่ต้องการขาย และคนที่ยังไม่ตัดสินใจซื้อขาย คนซื้ออยากซื้อถูก คนขายอยากขายแพง ความขัดแย้งนี้นำไปสู่ Bid กับ Offer บนหน้ากระดานเทรด Bid คือราคาที่ผู้ซื้อเสนอซื้อ Offer คือราคาที่ผู้ขายเสนอขาย โดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดนั
2 min read
หลักการเก็งกำไรในหุ้นซิ่ง
การลงทุน Featured

หลักการเก็งกำไรในหุ้นซิ่ง

ตลาดหุ้นนั้นประกอบไปด้วยผู้เล่นอยู่สองกลุ่มหลัก คือ นักลงทุน และนักเก็งกำไร ซึ่งหากเปรียบกับการทำสวนแล้ว บางคนปลูกผัก (Swing trade), บางคนปลูกผลไม้ (Investor) บางคนปลูกถั่วงอก (นับว่าเป็นสวนละกัน - Day trade) หรือถ้าแบ่งเป็นอาชีพก็อาจจะได้ดังนี
2 min read
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำครึ่งแก้ว
ชีวิต

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำครึ่งแก้ว

เรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่า อย่าทำตัวเป็นน้ำที่เต็มแก้วหรือ จงทำตัวเองให้เป็นน้ำครึ่งแก้วอยู่เสมอ ซึ่งหมายถึงการเปิดใจให้กว้าง เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แต่แล้ววันหนึ่งบังเอิญได้ฟังบทสัมภาษณ์จาก The school of
สัจธรรม 7 ประการของผู้ชนะ
ชีวิต

สัจธรรม 7 ประการของผู้ชนะ

กมฺมุนา วตฺตตีโลโก - สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ชะตาชีวิตไม่ใช่เรื่องของโชค ลาภ หรือวาสนาใดๆ แต่เป็นผลกรรมหรือการกระทำของแต่ละคน ดังนั้นชะตาชีวิตของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือก อยากเป็นคนแบบไหน อยากมีอนาคตอย่างไร ล้วนอยู่ที่เราตัดสินใจเลื
1 min read
Secrets of the Millionaire Mind
SecretOfTheMillionaireMind

Secrets of the Millionaire Mind

พูดถึงความมั่งคั่ง ร่ำรวย คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีความต้องการเหล่านี้ แต่จะมีสักกี่คนที่ประสบความสำเร็จในสิ่งเหล่านี้จริง ๆ หากคิดกันคร่าว ๆ ตามทฤษฎี Pareto แล้วจำนวนประชากรเพียง 20% เท่านั้นที่มีความมั่งคั่ง ร่ำรวย ในขณะที่อี
2 min read
Git Branching Strategies
git

Git Branching Strategies

กลยุทธในการจัดการ branch นั้นเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ช่วยให้การใช้งาน Git มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยลดความยุ่งเหยิงในการทำงานร่วมกันให้น้อยลง บทความก่อนหน้านั้นเราได้กล่าวถึง * Git คืออะไร? * ประโยชน์ของ Commit Message บทนี้จะพูดถึงกลยุทธในการบริหารจัดการ
1 min read
Start with WHY x OKRs
StartWithWHY

Start with WHY x OKRs

ยาวิเศษที่รักษาได้ทุกโรคนั้นไม่มีอยู่จริง เช่นเดียวกันกับปัญหา ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการเดียวกันได้ทั้งหมด วิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพล้วนเกิดจากการผสมผสานหลักการ และวิธีการต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่
1 min read
Trade your way to FINANCIAL FREEDOM 14 - Final
พัฒนาตนเอง

Trade your way to FINANCIAL FREEDOM 14 - Final

CHAPTER 14 Position Sizing—the Key to Meeting Your Objectives สำหรับการพัฒนาระบบเทรดแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งสำคัญยิ่งกว่าเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนด้วยซ้ำไปคือ ขนาดของการเทรดในแต่ละครั้ง หรือ Position sizing เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า Position sizing นั้นเป็นเรื
1 min read
Trade your way to FINANCIAL FREEDOM 11 - 13
การเงิน

Trade your way to FINANCIAL FREEDOM 11 - 13

CHAPTER 11: How to Take Profits การเข้าซื้อนั้นอยาก แต่การขายออกนั้นยากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการขายตัดขาดทุนที่กล่าวถึงในบทก่อนหน้า หรือการขายทำกำไรที่เรากำลังจะพูดถึงในบทนี้ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเมินเฉยต่อเรื่องนี้ [Root: การขายนั้นเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับจิตวิ
1 min read
Trade your way to FINANCIAL FREEDOM 8 - 10
การลงทุน

Trade your way to FINANCIAL FREEDOM 8 - 10

บทที่ 8 หน้าเทรด จุดเริ่มต้นของระบบเทรด หน้าเทรด คือ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์อื่นใด เงื่อนไขที่เกิดขึ้นบนหน้าเทรดนั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเราะบบเทรดส่วนใหญ่นั้นใช้หน้าเทรดเป็นจุดตัดสินใจในการเข้าเทรด หรือออกจากการเทรด 5
2 min read
Trade your way to FINANCIAL FREEDOM 5 - 7
การลงทุน

Trade your way to FINANCIAL FREEDOM 5 - 7

บทที่ 5 หลักการเทรด เทรดเดอร์ในตลาดที่ใช้ระบบในการเทรดนั้นน่าจะมีน้อยกว่า 20% และส่วนใหญ่ของระบบเทรดที่ว่านั้นก็เป็นเพียงแค่การใช้งานอินดิเคเตอร์พื้นฐาน แต่ไม่เข้าใจหลักการที่แท้จริงของระบบเทรด ระบบเทรดนั้นควรใช้งานได้กับตลาดในทุกรูปแบบ ตราบใดที่ค่าความคาดหวังที่ได้จากระบบยั
1 min read
Trade your way to FINANCIAL FREEDOM 1 - 4
การลงทุน Featured

Trade your way to FINANCIAL FREEDOM 1 - 4

คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตลาดได้ แต่คุณเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่มีต่อตลาดได้ ความเชื่อที่คุณมีต่อตลาดจะเป็นตัวกรองการรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นในตลาดของคุณ -------------------------------------------------------------------------------- บทที่ 1 จอกศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอยู่จริง ไม่มีระบบเทรดใด ที่จะทำเงินจากตลาดได้อย่างยั่งยืน ความลั
1 min read