Black Box Thinking - Reality doesn’t care about your feelings; or Why every false step improves your life.

เราทุกคนล้วนเคยผิดพลาด และ ผ่านความล้มเหลวมาไม่มากก็น้อย ไม่เล็กก็ใหญ่ แถมบางครั้งยังผิดพลาดในเรื่องเดิมซ้ำ ๆ อยู่เสมอ จริงอยู่ที่เราไม่สามารถย้อนอดีตไปแก้ไขสิ่งเหล่านั้นได้ แต่เราเปลี่ยนอนาคตได้ เราสามารถป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดเหล่านั้นเกิดขึ้นซ้ำอีกได้ โดยผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ล้มเหลวเหล่านั้น นี่คือหัวใจหลักของ Black Box Thinking.

แต่ก่อนที่เราจะถึงจุดนั้น อย่าแรกที่เราต้องทำคือการยอมรับความจริงให้ได้โดยเฉพาะเรื่องที่เราไม่ชอบ หรือยากที่จะยอมรับได้ การ “ยอมรับความจริง” อย่างแท้จริง คือการยอมรับแบบปราศจาก อคติ หรือการเข้าข้างตัวเอง โดยหลักๆ แล้วความจริงที่เราต้องทำใจยอมรับให้ได้มี 3 เรื่องคือ

  1. ความพ่ายแพ้
  2. ความบกพร่อง
  3. ความล้มเหลว

เมื่อเราสามารถทำใจยอมรับความจริงเหล่านี้ได้ สิ่งถัดไปที่เราต้องทำคือบันทึกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไว้ในกล่องดำของเราอย่างตรงไปตรงมา โดยปราศจากการแต่งเติมเข้าข้างตัวเอง

จากนั้นนำสิ่งที่อยู่ใน Black Box ของเรามาวิเคราะห์ เรียนรู้ และ สรุปออกมาให้ใด้ว่าทำไมมันถึงเกิดข้อผิดพลาด เมื่อเรารู้ต้นตอของปัญหา หรือสาเหตุแล้วย่อมง่ายที่จะป้องกันหรือแก้ไขความผิดพลาดเหล่านั้นได้

ยอมรับและเรียนรู้แล้ว ต้องรู้จักหาวิธีแก้ไขและป้องกันไม่ให้มันเกิดอีก และปัญหาบางอย่างจำเป็นที่จะต้องแก้ไขถึงจะเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้นจงอย่าปล่อยให้มันสายเกินแก้ เพราะ “ปัญหาไม่เหมือนกับการบ่มไวน์, เวลาไม่ได้ทำให้มันดีขึ้น”