สรุปหนังสือ: Blockchain เปลี่ยนโลก

หากกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้ว หลายคนคงคุ้นหูกันดีกับคำว่า Blockchain แต่จะมีสักกี่คน ที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่าแท้ที่จริงแล้วมันทำงานอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติอย่างไร และมีผลกระทบต่อโลกนี้เช่นไร หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น หากมีการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้งาน ทดแทนการทำงานในรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของสองพ่อลูกครอบครัว Tapscott ผู้ที่สนใจในเทคโนโลยี Blockchain และ Crypto Currency โดยเชื่อว่า Blockchain คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติโลกนี้อีกครั้ง เหมือนดังเช่นที่ Internet เคยปฏิวัติโลกการสื่อสารและนำมวลมนุษยชาติสู่เจริญรุ่งเรืองดังเช่นทุกวันนี้

เมื่อการสื่อสารก้าวหน้าขึ้น ทำให้สังคมเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น เราสามารถรู้จักและเป็นเพื่อนกับคนมากมายจากทุกที่ ทุกมุมโลก คนที่เรารู้จักในโลก Social กับตัวตนที่แท้จริงต่างกันแค่ไหน สิ่งนี้ยากที่จะพิสูจน์ นี่จึงนำไปสู่คำถามในเรื่อง ความน่าเชื่อถือของตัวบุคคล เรามักจะได้ยินข่าวคราวเรื่องการคดโกง หรือหลอกลวงที่มักเกิดขึ้นในโลกอินเทอร์เนตอยู่เสมอ นับตั้งแต่การหลอกลวงให้โอนเงิน การซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ได้สินค้าไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือไม่ได้รับสินค้าเลย เหล่านี้อยู่บ่อย ๆ ดังนั้นเมื่อต้องทำธุรกรรมที่สำคัญ เช่นธุรกรรมทางการเงิน เราจึงต้องพึ่งพาบุคคลที่สามเป็นคนกลาง เพื่อพิสูจน์ความมีตัวตนและความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายอยู่เสมอ

เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างก็ต้องการความพิสูจน์ความมีตัวตนและความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งความน่าเชื่อถือ เราก็ต้องแลกมาด้วยข้อมูลส่วนตัวของเรา แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไร ว่าบุคคลที่สามที่เป็นคนกลาง จะไม่นำข้อมูลของเราไปเปิดเผยต่อบุคคลสี่ที่ห้า ที่เราไม่ได้อนุญาติให้รับรู้ นี่จึงนำไปสู่คำถามที่สองในเรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัว

ถึงแม้ว่าบุคคลที่สามจะไม่นำข้อมูลของเราไปเปิดเผย เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าบุคคลที่สามเหล่านั้นจะไม่นำข้อมูลของเราไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นนอกเหนือจากที่เรากำหนด ความสงสัยในข้อนี้จึงนำไปสู่คำถามเรื่อง ความโปร่งใสขององค์กร เหล่านั้น

ประการสุดท้าย ถึงแม้ว่าบุคคลที่สามเหล่านั้นไม่นำข้อมูลของเราไปเปิดเผยหรือหาประโยชน์ด้านอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าข้อมูลของเราจะถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสม และปลอดภัย ไม่ถูกโจรกรรมออกไปเหมือนดังเช่นที่เราได้ข่าวสารการรั่วใหลของข้อมูลจากองค์กรขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเหล่านี้อยู่บ่อย ๆ และนี่คือคำถามที่สี่ในเรื่อง ความปลอดภัยของข้อมูล

นี่คือคำถามสำคัญทั้งสี่ข้อที่สามารถแก้ไขด้วยการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ จะสังเกตได้ว่าทั้งสี่คำถามนี้เกี่ยวข้องกับ คน ข้อมูล องค์กร และนี่คือสามสิ่งที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างใหญ่หลวงจากเทคโนโลยีนี้

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงการใช้ Blockchain ในเรื่องต่างๆ ในปัจจุบัน และความเป็นไปได้ในการใช้ Blockchain ในอนาคต โดยเน้นหนักไปที่เรื่องการเงินการธนาคาร และ Digital Currency โดยชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งต่อตัวบุคคล และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ

โดยส่วนตัวแล้วหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างอ่านยาก เนื่องจากผู้แปลที่ทำการแปลศัพท์เทคนิคต่าง ๆ เป็นภาษาไทย ทำให้บางครั้งเวลาอ่านต้องคอยแปลศัพท์เทคนิคเหล่านั้นกลับไปเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น หนังสือเล่มนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากหลายเรื่องราวยังเป็นเรื่องความเป็นไปได้ทางทฤษฏี ผู้ที่อ่านจึงต้องเข้าใจทฤษฏีและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ Blockchain แล้วนำมาประกอบจึงจะเข้าใจถึงจินตนาการที่ผู้เขียนถ่ายทอด


นี่เป็นเพียงการสรุปคร่าว ๆ และความเห็นส่วนตัวเท่านั้น หากอยากรู้เรื่องราวโดยละเอียด ลองหาซื้อมาเปิดอ่านดู ไม่แน่ว่าคุณอาจเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิวัติโลกครั้งต่อไป ก็เป็นได้