COUNTERPRODUCTIVE - Why time savers are often time wasters.

เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เราประหยัดเวลา บ่อยครั้งที่สิ่งเหล่านั้นกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เราเสียเวลาไปกับมันมากขึ้นแทน ยกตัวอย่างเช่น Email ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราประหยัดเวลาในการรับส่งข่าวสารระหว่างกัน แต่ในทุกวันนี้เราใช้เวลาหลายชั่วโมงในการแยกแยะอ่าน ทำความเข้าใจและตอบ Email เหล่านั้น ตัวอย่างที่สองคือ Power Point ซึ่งถูกคิดค้นและพัฒนาเพื่อช่วยให้การงานนำเสนอเป็นเรื่องง่ายและประหยัดเวลา แต่เรากลับเสียเวลาในการ ติดตั้ง เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และเมื่อเราเริ่มลงมือทำสไลด์ เราเสียเวลาไปกันการสร้างสีสันและเอฟเฟคต่าง ๆ

ตัวอย่างสุดท้ายคือ กล้อง Digital ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เราประหยัดเวลาในการถ่ายรูป แต่ท้ายที่สุดเรากลับต้องเสียเวลาในการเลือกรูปที่เราถ่ายไว้เป็นพัน ๆ รูปแถมยังไม่พอรูปที่เราเลือกแล้วต้องนำไปผ่านการปรับแต่งผ่าน Software ต่าง ๆ และแน่นอนว่าเรา Software ที่ใช้ก็ต้องมี License เมื่อได้ Software พร้อมกับ License แล้วเราก็ต้องเสียเวลาไปกับการเรียนรู้ที่จะใช้ Software นั้น ๆ ให้คล่อง และ Software จะดีได้ก็จำเป็นต้องใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพพอสมควร เมื่อมีเครื่องที่มีประสิทธิภาพพร้อมแล้วเราก็ต้องการพื้นที่จัดเก็บที่เยอะ และเข้าถึงได้ตลอดเวลา เราก็ต้องซื้อพื้นทีเก็บเช่น iCloud หรือ Google Drive เป็นต้น

สำหรับบทนี้สิ่งที่ผู้เขียนแนะนำคือ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่าง ๆ อะไรที่ไม่จำเป็นจริง ๆ ก็ไม่ควรใช้ ลองทำด้วยตัวเองก่อน

สำหรับคำแนะนำของผู้อ่านคือ ทุกครั้งที่เราจะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ก็ตาม ขอให้พึงตระหนักอยู่เสมอว่า “เรากำลังใช้มันเพื่ออะไร?” เมื่อเรามีคำตอบในใจแล้ว เราจะไม่หลงเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเรา