ENGULFING / HARAMI

ENGULFING

ENGULFING หรือ Tsutsumi เป็นสัญญาณแท่งเทียนที่มีความแม่นยำในเรื่องการกลับตัวของแนวโน้มราคาเป็นอันดับต้น ๆ โดยลักษณะสัญญาณจะประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่งที่มีขนาดต่างกัน โดยแท่งเทียนที่เป็นตัวแทนของแนวโน้มราคาใหม่จะยาวกว่าแท่งเทียนที่เป็นตัวแทนแนวโน้มราคาก่อนหน้า โดยมีลักษณะสำคัญคือความยาวของแท่งเทียนใหม่จะกลืนกินแท่งเทียนก่อนหน้าทั้งหมด

Bullish Engulfing เกิดขึ้นในแนวโน้มขาลง โดยแท่งก่อนหน้านั้นเป็นแท่งทึบ และราคาเปิดแท่งล่าสุดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งก่อนหน้า แต่ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดของแท่งก่อนหน้า ความยาวของแท่งล่าสุดกลืนความยาวของแท่งก่อนหน้าทั้งหมด

Bullish Engulfing

เงื่อนไข

 1. ลำตัวแท่งเทียนแท่งล่าสุดต้องกลืนแท่งเทียนก่อนหน้าทั้งหมด * โดยไม่นับใส้เทียน
 2. แนวโน้มราคาก่อนหน้าต้องเป็นขาลง ถึงแม้จะเป็นระยะสั้นก็ตาม
 3. แท่งเทียนล่าสุดต้องมีสีตรงกันข้ามกับแท่งเทียนก่อนหน้า โดยสีของแท่งเทียนก่อนหน้านั้นเป็นตัวแทนของเทรนในอดีตที่ผ่านมา, ข้อยกเว้นเดียวที่ไม่นับคือในกรณีที่ตัวแท่งเทียนนั้นเล็กมาก หรือเป็นโดจิ

องค์ประกอบที่ช่วยให้สัญญาณแม่นยำขึ้น

 1. แท่งเทียนก่อนหน้าที่ถูกกลืนสั้นกว่าแท่งเทียนล่าสุดมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นความอ่อนแอของแนวโน้มขาลง แท่งเทียนล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแรงซื้อ
 2. หากเกิดแพทเทิร์นนี้หลังการตกลงอย่างรวดเร็วของราคา นั่นแสดงว่าแรงขายเริ่มน้อยลง หากเปิด short อยู่ควรปิดทำกำไร
 3. ปริมาณการซื้อขายที่มากในวันที่เกิดแพทเทิร์นช่วยยืนยันโอกาสที่จะเกิดการระเบิดของราคาสูงขี้น
 4. ความยาวแท่งเทียนล่าสุดที่กลืนแท่งเทียนก่อนหน้านั้นแสดงให้เห็นถึงพลังในการกลับตัว ยิ่งยาวมากโอกาสในการกลับตัวก็มากขึ้นตาม
 5. ถ้าแท่งล่าสุดกลืนแท่งก่อนหน้าทั้งหมด รวมถึงใส้เทียนด้วย โอกาสที่จะเกิดการกลับตัวนั้นมีสูงยิ่งขึ้น
 6. ถ้าราคาเปิดของแท่งเทียนล่าสุดโดดลง ห่างจากราคาปิดก่อนหน้า ยิ่งมากเท่าไหร่ โอกาสในการกลับตัวยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

จิตวิทยาเบื้องหลังแท่งเทียน

หลังจากราคาอยู่ในแนวโน้มขาลงมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เมื่อราคาแท่งเทียนล่าสุดเปิดต่ำกว่าราคาปิดก่อนหน้า แต่ถูกแรงซื้อดันให้กลับมาปิดสูงกว่าราคาเปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า ซึ่งเป็นหลักฐานบ่งชี้ให้เห็นถึงแรงซื้อที่เกิดขึ้นและสะท้อนให้เห็นว่าอารมณ์ของตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้คนในตลาดอาจจะเห็นว่าราคาของหุ้นอยู่ในจุดที่สมเหตุสมผลแล้ว แรงซื้อที่เข้ามานั้นอาจจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคาในอนาคต


Bearish Engulfing นั้นตรงกันข้ามกับ Bullish Engulfing โดยจะเกิดขึ้นในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น ราคาเปิดจะสูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า แต่ถูกแรงเทขายกดลงมาปิดต่ำกว่าราคาเปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า แท่งทึบล่าสุดได้กลืนกินแท่งเทียนก่อนหน้าทั้งหมด

Bearish Engulfing

เงื่อนไข

 1. ลำตัวของแท่งเทียนล่าสุดกลืนลำตัวของแท่งเทียนก่อนหน้าทั้งหมด * โดยไม่นับใส้เทียน
 2. แนวโน้มราคาก่อนหน้าต้องเป็นขาขึ้น ถึงแม้จะเป็นระยะสั้นก็ตาม
 3. สีของแท่งเทียนล่าสุดต้องตรงกันข้ามกับแท่งเทียนก่อนหน้า ซึ่งเป็นตัวแทนของเทรนที่ผ่านมา ข้อยกเว้นเดียวคือในกรณีที่แท่งเทียนก่อนหน้าสั้นมาก ๆ หรือเป็นโดจิ

องค์ประกอบที่ช่วยให้สัญญาณแม่นยำขึ้น

 1. แท่งเทียนล่าสุดกลืนแท่งเทียนก่อนหน้าทั้งหมด ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของฝ่ายซื้อ แท่งเทียนล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฝ่ายขาย
 2. การเกิดแพทเทิร์นนี้หลังจากราคาพุ่งแรงขึ้นเร็วเกินไปทำให้แรงซื้อเริ่มหมด และทำให้เกิดการขายทำกำไร ทำให้เกิดการ pullback ของราคาหุ้น
 3. ปริมาณการซื้อขายที่มากในวันที่เกิดแพทเทิร์นช่วยยืนยันโอกาสที่จะเกิดการระเบิดของราคา
 4. ความยาวแท่งล่าสุดที่กลืนแท่งก่อนหน้าแสดงให้เห็นถึงพลังในการกลับตัว ดังนั้น ยิ่งยาวมากเท่าไหร่โอกาสที่จะเกิดการกลับตัวสูงขึ้นด้วย
 5. ถ้าแท่งล่าสุดกลืนแท่งก่อนหน้าทั้งหมด รวมถึงใส้เทียนด้วย โอกาสที่จะเกิดการกลับตัวนั้นมีสูงยิ่งขึ้น
 6. ถ้าราคาเปิดแท่งล่าสุดโดดขึ้น ห่างจากราคาปิดก่อนหน้า ยิ่งมากเท่าไหร่ โอกาสในการกลับตัวยิ่งสูงขึ้น

จิตวิทยาเบื้องหลังแท่งเทียน

หลังจากแนวโน้มราคาเป็นขาขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เมื่อราคาแท่งเทียนล่าสุดเปิดสูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า แต่ถูกแรงขายกดดันให้กลับมาปิดต่ำกว่าราคาเปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า ซึ่งเป็นหลักฐานบ่งชี้ให้เห็นถึงแรงขายที่เกิดขึ้นและสะท้อนให้เห็นว่าอารมณ์ของตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้คนในตลาดอาจจะเห็นว่าราคาของหุ้นขึ้นมามากแล้วและเริ่มขายทำกำไร แรงขายที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคาในอนาคต

สัญญาณการกลับตัวขาลงเป็นขาขึ้นที่มีความแม่นยำที่สุด

The Left/Right combo is a Doji, in the oversold STO condition, followed by a Bullish Engulfing Signal.

สัญญาณการกลับตัวขาขึ้นเป็นขาลงที่มีความแม่นยำที่สุด

A Doji or a series of Dojis in the overbought STO condition followed by a Bearish Engulfing Signal

Harami

Bullish Harami เป็นรูปแบบที่พบเจอได้บ่อย ๆ ประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่งที่เกิดขึ้นในตลาดที่มีแนวโน้มขาลง แท่งเทียนแท่งแรกจะเป็นแท่งทึบยาว เป็นตัวแทนของแนวโน้มปัจจุบัน ส่วนแท่งเทียนที่สองจะมีลักษณะลำตัวเทียนที่สั้น โดยราคาเปิดและปิดจะอยู่ในช่วงระหว่างแท่งเทียนแรก โดยต้องเป็นแท่งโปร่งหรือราคาปิดต้องมากกว่าราคาเปิดเสมอ คำว่า Harami ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงคนอุ้มท้อง

Bullish Harami

เงื่อนไข

 1. แท่งเทียนแท่งแรกต้องเป็นแท่งทึบ แท่งถัดมาต้องเป็นแท่งโปร่ง
 2. ต้องเกิดในตลาดที่มีแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
 3. ราคาเปิดของแท่งโปร่งจะสูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า แต่ราคาปิดนั้นต่ำกว่าราคาเปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า
 4. ดูเฉพาะตัวแท่งเทียนเท่านั้นโดยไม่นับใส้เทียน ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบ Inside Day ของฝั่งตะวันตกที่ดูทั้งหมด
 5. ต้องใช้แท่งเทียนถัดไปในการยืนยันการกลับตัวของแนวโน้ม

องค์ประกอบที่ช่วยให้สัญญาณแม่นยำขึ้น

 1. ยิ่งแท่งทึบและแท่งโปร่งยาวเท่าไหร่ โอกาสในการกลับตัวยิ่งสูงขึ่นเท่านั้น
 2. แท่งโปร่งยิ่งปิดไกล้ราคาเปิดของแท่งทึบเท่าไหร่ ยิ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นพลังในการกลับตัวที่มากยิ่งขึ้น

จิตวิทยาเบื้องหลังแท่งเทียน

หลักจากที่ตลาดเป็นขาลงมาระยะหนึ่งก็เริ่มปรากฏแรงซื้อเข้ามาด้วยราคาเปิดที่สูงกว่าราคาปิดก่อนหน้า นักลงทุนที่เปิดสัญญา short ไว้เริ่มเกิดความกังวลว่าตลาดกำลังจะกลับตัวจึงเริ่มปิดสัญญา ราคาปิดที่สูงกว่าราคาเปิดของแท่งเทียนที่สองนั้นเพียงพอต่อการยืนยันการเสียทรงของแนวโน้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าปริมาณการซื้อขายของวันนั้นสูงกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย


Bearish Harami นั้นจะตรงกันข้ามกับ Bullish Harami โดยจะประกอบไปด้วยแท่งเทียนสองแท่งเช่นกัน แต่จะเป็นในลักษณะแท่งโปร่งยาวแล้วตามด้วยแท่งทึบที่สั้นกว่า โดยราคาเปิดและปิดนั้นอยู่ระหว่างราคาเปิดและปิดของแท่งโปร่ง ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นนั้นได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว

Bearish Harami

เงื่อนไข

 1. แท่งแรกต้องเป็นแท่งโปร่งยาว แท่งที่สองต้องเป็นแท่งทึบ
 2. ต้องเกิดขึ้นในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนเท่านั้น
 3. ราคาเปิดของแท่งทึบต้องต่ำกว่าราคาปิดของแท่งโปร่ง และราคาปิดต้องสูงกว่าราคาเปิดของแท่งโปร่ง
 4. ต้องใช้แท่งเทียนถัดไปในการยืนยันการกลับตัว

องค์ประกอบที่ช่วยให้สัญญาณแม่นยำขึ้น

 1. ยิ่งแท่งโปร่งและแท่งทึบยาวเท่าไหร่ โอกาสในการกลับตัวยิ่งสูงขึ่นเท่านั้น
 2. แท่งทึบยิ่งปิดไกล้ราคาเปิดของแท่งโปร่งเท่าไหร่ ยิ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นพลังในการกลับตัวที่มากยิ่งขึ้น

จิตวิทยาเบื้องหลังแท่งเทียน

หลังจากที่ตลาดเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาระยะเวลาหนึ่ง และเกิดแท่งโปร่งยาว ฝ่ายขายเริ่มปรากฏตัวโดยดันราคาให้เปิดต่ำกว่าราคาปิดก่อนหน้า นักลงทุนที่เปิดสัญญา long ไว้เริ่มเกิดความกังวลและทยอยปิดสัญญา และเมื่อราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด ก่อให้เกิดแท่งทึบนั้นเป็นเป็นหลักฐานการเสียทรงของแนวโน้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปริมาณการซื้อขายของวันนั้นสูงกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยทั่วไป

Harami นอกจากจะใช้เป็นสำหรับระบุจุดกลับตัวแล้ว ยังสามารถใช้บ่งบอกถึงแรงยก หรือแรงกดของราคา เพื่อใช้ประกอบการคาดเดาว่าราคาจะวิ่งไปในทิศทางนี้อีกนานเท่าไหร่


บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตกผลึกจากหนังสือ Profitable candlestick trading