เพราะฉะนั้น ฉันจึงถาม - โลกซับซ้อน ชีวิตสับสน “คำถาม” เรียบง่ายจึงสำคัญ

รู้ จน ไม่รู้

คนเก่งจะรู้ว่าตัวเองรู้อะไร และรู้ว่าอะไรที่เขาไม่รู้ เชื่อมั่นในความรู้ และ ยอมรับในความไม่รู้

ความรู้ในโลกนี้มีเพียงสองประเภท คือ รู้ว่ารู้อะไร และรู้ว่าไม่รู้อะไร- เจียงเจ๋อหมิน

“อาณาจักร” หรือ “ชีวิต”

เราไม่จำเป็นจะต้องมีสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ เพราะอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือการที่ทุกคนในอาณาจักรมีความสุข

เราไม่จำเป็นต้องออกจาก comfort zone แต่เราสามารถที่จะพัฒนา comfort zone ของเราให้ดีขึ้นได้ และอยู่ในนั้นอย่างมีความสุขได้

อะไรที่ “เข้าใจ” และเห็น “โอกาศ” ค่อยลงทุน อะไรที่ “ไม่เข้าใจ” ต่อให้เห็น “โอกาศ” ก็ไม่ยุ่งเกี่ยว

คำถามบอก “ทิศ” คำตอบบอก “ทาง”