HAMMERS / HANGING MAN

HAMMERS

หรือชื่อในภาษาญี่ปุ่นคือ TAKURI คือแท่งเทียนที่มีลำตัวเล็กแต่มีหางยาวเป็นอย่างน้อยสองเท่าของตัวแท่งเทียน พบในตลาดขาลง เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อเริ่มก้าวเข้ามามีอิทธิพลลมากขึ้น จนสามารถเอาชนะแรงขาย ถึงแม้สีของตัวแท่งเทียนไม่ค่อยมีนัยสำคัญเท่าไหร่ แต่แท่งโปร่งนั้นค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของแรงซื้อมากกว่าแท่งทึบ  สัญญาณแท่งเทียนรูปแบบนี้จำเป็นต้องใช้แท่งเทียนถัดไปในการยืนยันการเปลี่ยนแปลงทิศทางแนวโน้มราคา

HAMMERS

เงื่อนไข

 1. ใส้เทียนต้องยาวกว่าลำตัวแท่งเทียนสองเท่าตัวเป็นอย่างน้อย
 2. ลำตัวแท่งเทียนต้องอยู่ส่วนบนเสมอ ถึงแม้ว่าสีของแท่งเทียนจะไม่มีนัยสำคัญมากแต่แท่งโปร่งนั้นค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกถึงพลังของแรงซื้อมากกว่าแท่งทึบ
 3. ใส้เทียนด้านบนต้องสั้นมากๆ หรือจะให้ดีที่สุดคือต้องไม่มีใส้เทียนด้านบนเลย
 4. จำต้องใช้แท่งเทียนวันถัดไปในการยืนยันสัญญาณ หากราคาแท่งเที่ยนวันถัดไปเปิดและปิดสูงว่าแท่งสัญญาณจะถือเป็นการยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มราคา

องค์ประกอบที่ช่วยให้สัญญาณแม่นยำขึ้น

 1. ใส้เทียนล่างยิ่งยาว โอกาสในการกลับตัวยิ่งสูงขึ้น
 2. หากมีช่องว่างระหว่างราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า กับราคาเปิดของแท่งสัญญาณ และ ช่องว่างราคาระหว่างแท่งสัญญาณกับแท่งเทียนถัดไป จะถือเป็นสัญญาณที่สมบูรณ์แบบ และแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มราคานั้นกลับตัวเป็นที่ชัดเจน
 3. หากปริมาณการซื้อขายในแท่งสัญญาณเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ โอกาสที่ราคาจะพุ่งแรงจะมากยิ่งขึ้น

จิตวิทยาเบื้องหลังแท่งเทียน

หลังจากปล่อยให้หมีครองตลาดมาระยะหนึ่ง กดราคาให้ต่ำลงมาเรื่อย ๆ กระทิงเริ่มก้าวเข้ามาดันราคา ทำให้เกิดแท่งเทียนที่มีราคาปิดอยู่จุดสูงสุดของแท่ง ด้วยลำตัวแท่งเทียนที่เล็กและใส้เทียนที่ยาว ใส้เทียนแสดงให้เห็นความพยายามของฝ่ายขายที่จะกดราคาลงไป แต่ถูกฝ่ายซื้อโต้กลับคืนมาอย่างแข็งแกร่ง และอาจจะเป็นไปได้ว่าฝ่ายขายไม่สามารถควบคุมตลาดได้อีกต่อไป หากราคาเปิดของแท่งเทียนถัดมาสูงกว่าราคาปิดของแท่งสัญญาณ จะเป็นการยืนยันว่าฝ่ายกระทิงได้ควบคุมตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


HANGING MAN

คือลักษณะแท่งเทียนที่เกิดในเทรนขาขึ้น โดยลัษณะสำคัญคือจะมีลำตัวเทียนขนาดเล็กและมีใส้เทียนยาวเป็นอย่างน้อยสองเท่าของลำตัวเทียน

HANGING MAN

เงื่อนไข

 1. ใส้เทียนด้านล่างของแท่งเทียนต้องยาวกว่าลำตัวแท่งเทียนเป็นอย่างน้อยสองเท่า
 2. ลำตัวเทียนต้องอยู่ส่วนบนสุดของแท่งเทียน ถึงแม้ว่าสีของแท่งเทียนจะไม่มีนัยสำคัญมากแต่แท่งทึบนั้นค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกถึงพลังของแรงขายมากกว่าแท่งโปร่ง
 3. ใส้เทียนด้านบนต้องสั้นมาก ๆ หรือจะให้ดีที่สุดคือต้องไม่มีใส้เทียนด้านบนเลยแม้แต่นิดเดียว
 4. แท่งเทียนหลังแท่งสัญญาณต้องเป็นแท่งทึบเท่านั้น ถ้าจะให้ดีกว่านั้นต้องเปิดแกปลงมาพร้อมกับราคาปิดที่ต่ำกว่าราคาเปิด ถึงจะเป็นการยืนยันการกลับตัวที่แน่นอน

องค์ประกอบที่ช่วยให้สัญญาณแม่นยำขึ้น

 1. ยิ่งใส้เทียนยาวเท่าไหร่ โอกาสในการกลับตัวก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
 2. มีช่องว่างระหว่างราคาเกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังแท่งสัญญาณ ช่วยเพิ่มน้ำหนักในการกลับตัวของแนวโน้ม
 3. หากปริมาณการซื้อขายในแท่งสัญญาณเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ โอกาสที่ราคาจะพุ่งแรงจะมากยิ่งขึ้น

จิตวิทยาเบื้องหลังแท่งเทียน

หลังจากที่ราคาเป็นขาขึ้นมาระยะหนึ่ง หลังราคาเปิดที่สูงขึ้นแต่ระหว่างวันถูกแรงขายกดราคาให้ต่ำลงมา ถึงแม้ว่าฝ่ายซื้อจะสามารถดันราคาขึ้นจนปิดสูงสุดได้ในตอนจบวัน ซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าฝ่ายซื้อยังคงคุมตลาด แต่ใส้เทียนที่ยาวนั้นสะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายขายเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ราคาของแท่งเทียนถัดไปที่เปิดต่ำกว่าแท่งสัญญาณหรือเป็นแท่งทึบนั้นเป็นการตอกย้ำยืนยันว่าแรงขายนั้นเกิดขึ้นจริงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มราคาอาจจะมีการกลับตัว


บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตกผลึกจากหนังสือ Profitable candlestick trading