KICKER SIGNAL

Kicker หรือ Keri Ashi นั้นเป็นสัญญาณที่ทรงพลังมากที่สุด ซึ่งใช้ได้ทั้งสองทิศทางคือทั้งเทรนขาขึ้นกับขาลง ความสำคัญของมันจะมากยิ่งขึ้นหากเกิดขึ้นในโซนที่ราคา Overbought หรือ Oversold โดยรูปแบบนี้ประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่งที่มีทิศทางราคาวิ่งไปตรงข้ามกันทำให้เกิดแท่งเทียนที่มีสีแตกต่างกันสองแท่ง โดยแท่งเทียนแท่งแรกจะเป็นเสมือนตัวแทนของเทรนปัจจุบัน และแท่งเทียนที่สองเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกล้ โดยทั้งสองแท่งเทียนจะมีราคาเปิด ณ จุดเดียวกัน ถือเป็นสัญญาณแท่งเทียนที่มีความแม่นยำถึง 99% ขนาดของแท่งเทียนทั้งสองยังสะท้อนให้เห็นถึงขนาดของการเปลี่ยนแปลงว่าใหญ่แค่ไหน

Bullish and Bearish Kicker signals

เงื่อนไข

  1. ราคาเปิดของแท่งเทียนทั้งสองต้องเป็นจุดเดียวกัน แต่ทิศทางราคาต้องวิ่งไปในทิศทางตรงข้ามกัน
  2. แนวโน้มราคาก่อนหน้าไม่มีความสำคัญมากนัก
  3. สัญญาณมักจะก่อตัวหลังบริษัทประกาศข่าวที่คาดไม่ถึงในช่วงตลาดปิดก่อนหน้า
  4. ราคาหุ้นจะต้องไม่ถอยลงมากินเนื้อเทียนของแท่งเทียนก่อนหน้า

องค์ประกอบที่ช่วยให้สัญญาณแม่นยำขึ้น

  1. แท่งเทียนยิ่งยาวเท่าไหร่ สัญญาณในการกลับยิ่งแม่นยำขึ้นเท่านั้น
  2. แกประหว่างราคาเปิดทั้งสองแท่งยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการเปลี่ยนแนวโน้มสูงยิ่งขึ้น

จิตวิทยาเบื้องหลังแท่งเทียน

สัญญาณนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ตลาดไปในทิศทางที่คาดไม่ถึง  มันต้องเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น และเหตุการณ์นั้นส่งผลกระทบที่รุนแรงมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางราคาหุ้นอย่างฉับพลันทันใด โดยปกติมักจะเป็นข่าวของบริษัทที่ผู้คนในตลาดคาดไม่ถึง ข้อแม้สำคัญของสัญญาณนี้คือ ราคาแท่งที่สองต้องไม่ย้อนกลับมากินเนื้อที่ในแท่งเทียนแรกอย่างเด็ดขาด

เงื่อนใขเดียวที่สัญญาณนี้จะถูกตีความว่าล้มเหลวคือ เมื่อราคาเปิดในแท่งเทียนหลังสัญญาณต่ำกว่าราคาเปิดของแท่งสัญญาณและวิ่งไปในด้านตรงข้าม เพราะนั่นสะท้อนให้เห็นว่าข่าวที่ออกมานั้นอาจจะไม่เป็นความจริง


บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตกผลึกจากหนังสือ Profitable candlestick trading