Market Wizards: 42 observations for success in trading

 1. ต้องแน่ใจว่าคุณอยากเทรดเดอร์จริง ๆ อยากเทรดจริง ๆ ไม่ใช่แค่คิดหาทางลัดหาความรวย เพราะถ้าคุณหวังรวยจากการเทรด คุณจะหมดตัวอย่างรวดเร็วเป็นที่แน่นอน
 2. Why you really want o trade. excitement, money and etc. ต้องตอบให้ได้ว่าทำไมถึงอยากเทรด เพื่อเงิน, ความตื่นเต้น หรืออะไรอย่างอื่น
 3. Find trading method match to your personality. The approach
  you use must be right for you; it must feel comfortable. ค้นหาแบบแผนในการเทรดที่เข้ากับอุปนิสัยของคุณ เข้ากับนิสัยคือเทรดแล้วสบายใจ ซึ่งแน่นอนว่าเราไม่สามารถค้นพบมันได้จากการอ่านมหาตำราเล่มใด มีแต่ต้องลองผิดลองถูกฝึกฝน หาประสบการณ์ด้วยตนเองเท่านั้น คนที่อ่านหนังสือเกี่ยวกับวิธีชูตลูกบาสลงห่วงร้อยเล่มพันเล่มนั้นไม่มีทางซูตแม่นกว่าคนที่เล่นบาสทุกวัน
 4. What type of method you use for your trading? To have an edge, you must have a method but the type of method is irrelevant. Fundamental, Technical or Hybrids. แบบแผนในการเทรดอยู่ในลักษณะไหน พื้นฐาน เทคนิค หรือ ลูกผสม แต่แผนไหนก็ไม่สำคัญ สิ่งสำคัญคือมีแผนหรือเปล่าแค่นั้นเอง
 5. What is your trading EDGE? The method must have an edge.  You can’t win without it, even with the world’s greatest discipline and money management skills. if you don’t know what your edge is, you don’t have one. ต้องแยกให้ออกระหว่างแผนการเทรดกับกลยุทธ์ในการเทรด มีแผนแล้วต้องมีกลยุทธ ถ้าไม่รู้คือไม่มี
 6. Developing a method. Expect the process to take lots of time and hard work. Expect many dead ends and multiple failures before you find a successful trading approach that is right for you. พัฒนาแผนการเทรด ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะถ้าง่าย คงไม่มีคนล้มเหลวในการเทรด และรวยกันหมด
 7. Skill versus Hard Work. Skill can be train and hard work is only way to get more proficiency. การเทรดเป็นทักษะ ไม่ใช่พรสวรรค์ ดังนั้นฝึกฝนกันได้ แต่การฝึกฝนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
 8. Effortless while trading. Hard work for the preparatory process, effortless while trading. whenever there is effort, force, straining, struggling, or trying, it’s wrong. Sync and harmony with the market. ในการเทรด ต้องไม่รู้สึกฝืนเกินไป ถ้ามีทักษะที่ดี และทำการบ้านมาดี การเทรดจะลื่นไหล ถ้าเทรดแล้วไม่สบายใจ แสดงว่าต้องมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาด
 9. Money management and Risk control. Good strategy is not able to stay long without a method of controlling risk. Simple method - First, never risk more than 1 to 2% of your capital on any trade. Second, Predetermined your exit point before get into a trade. Third, Decrease trading size when loss a certain predetermined amount. บริหารเงินบนหน้าตักและควบคุมความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้ง
 10. Trading Plan: it is a combination of trading method and money management and entry roles. A trading plan is a personal core philosophy. แผนการเทรดคือการผสานกันระหว่างแบบแผนในการเทรด, การบริหารเงินทุน และหลักการเข้าเทรด รวมกันกลายเป็นหลักวิชาเฉพาะของแต่ละคน การเอาตัวรอดในภาวะตลาดตกต่ำ หรือทำกำไรได้ล้วนผูกอยู่กับหลักวิชานี้
 11. DECIPLINE: Why discipline is critical? First, it is a prerequisite for maintaining effective risk control. Second, to apply your method without second-guessing and choosing which trades to take. มีทุกอย่างแต่ไม่มีวินัย ทุกอย่างที่มีก็ไร้ประโยชน์
 12. Responsible: Whether you win or lose, you are responsible for your own results. โทษคนอื่นเป็นอุปนิสัยของผู้แพ้ ผู้ชนะคือคนที่เลิกหาข้อแก้ต้ว แล้วเรียนรู้ที่จะหาสาเหตุของความพ่ายแพ้
 13. Independence: Own your thinking, Own your trading decision. Never
  listen to other opinions even it help on a trade. Don't confusing your own market view with all those opinions. “You need to follow your own light. If you combine two traders, you will get the worst of each.” คิดเอง พิจารณา และตัดสินใจด้วยตนเอง ฟังหูไว้หู อย่าให้ความเห็นคนอื่นมีอิธพลเหนือความเห็นตน เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเทรดตามความเห็นคนอื่นแล้วแพ้ มันก็ยากที่จะไม่โทษคนอื่น (ข้อ. 12)
 14. CONFIDENCE: You have to believe that you won the game before start trading. เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด
 15. Losing is part of the game. It is intrinsic element in a trading game - this attitude linked to confidence. If you confident you will win in the long run, individual losing trade no longer seem horrible and inevitable. แพ้คือส่วนหนึ่งของเกมส์ เกมส์ที่ไม่มีคนแพ้คือเกมส์ที่ไม่มีคนเล่น สิ่งสำคัญคือ เรามั่นใจว่าจะสามารถควบคุมการสูญเสียให้อยู่ในขอบเขตที่จำกัดได้.
 16. Confidence and Time-Outs: Trade only when you feel confident and optimistic. If you find yourself thinking in such a negative terms, it is a sign that is time to take a break. เทรดเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เท่านั้น หยุดเทรดทันทีเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเริ่มมีความคิดด้านลบเข้ามา เช่น ไม่น่ารีบเข้าเลย ไม่น่ารีบขายเลย
 17. Seeking for Advice: seek advice is a lack of confidence. “If you ever find yourself tempted to seek out someone else’s opinion on a trade, that’s usually a sure sign that you should get out of your position.” หยุดเทรดทันทีเมื่อเริ่มรู้สึกว่าอยากได้ความเห็นของคนอื่น เพราะนั่นแสดงให้เห็นถึงอาการขาดความมั่นใจในตนเอง
 18. Patience: Waiting for the right opportunity increases the probability of success. You don’t always have to be in the market. รอจังหวะ รอเวลานั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความอดทน อย่าเสพติดการเทรดและไม่จำเป็นต้องอยู่ในตลาดตลอดเวลา
 19. Sitting: Patience is important not only in waiting for the right trades, but also in staying with trades that are working. บางครั้งการนั่งเฉยๆ กลับมีประโยชน์ที่สุด เช่นอยู่เฉยๆ เพื่อรอโอกาส, อยู่เฉย ๆ เมื่อหุ้นในมืออยู่ในขาขึ้น
 20. Developing a low-risk idea: The merit of a low-risk idea is that it combines two essential elements: patience and risk control. อะไรคือความเสี่ยงต่ำ, คือมีความอดทนและมีการควบคุมความเสี่ยงในแต่ละเทรด
 21. Varying bet size : reduce risk during losing periods while enhancing profits during the winning periods. ขนาดในการเทรดไม่จำเป็นต้องคงที่เสมอไป ลดขนาดการเทรดลงเมื่อแพ้ต่อเนื่อง เพิ่มขนาดการเทรดเมื่อชนะติดต่อกัน - เพราะการแพ้ชนะนั้นสะท้อนให้เห็นว่าแผนการเทรดและกลยุทธการเทรดนั้นมีประสิทธิผลกับภาวะตลาด ณ ขณะนั้น
 22. Scaling in and out of trades: it provides the flexibility of fine-tuning trades and broadens the set of alternative choices. ไม่มีใครเข้าและออกจากการเทรดในไม้เดียว
 23. Being right more important than being  a genius: think about winning rather than being a hero, stop judging trading success with how close top/bottom rather based on favorable risk/return and good percentage of winners. อย่าอวดฉลาด เพราะมันมีแต่จะเพิ่มอัตตา ไม่ใช่จำนวนเงิน ถ้าคุณฟันธงบอกเพื่อนคุณว่าตลาดจะขึ้น แต่ถ้ามันไม่ขึ้นกลับลง คุณจะไม่กล้าขาย เพราะอัตตาค้ำคอ
 24. Don't afraid to look stupid: If you don't want to look stupid, don’t talk about your position, don't tell people the market will go up/down.  You will have a rationalize if it is against you and will impact to your decision in trading. ถ้าไม่อยากดูโง่ อย่าไปฟันธงอะไรกับตลาด ถ้ามันเป็นอาชีพและจำเป็นต้องฟันธง ต้องเตรียมทางแถไว้ – ถุยยย
 25. Sometimes action is more important than prudence: IGNORE - ผมเชื่อว่าความรอบคอบสำคัญกว่าเสมอ ไม่มีคำว่า "บางครั้ง"
 26. Catching part of the move: You don't have to be in early trend, the easiest part of a trend is the middle portion. ไม่จำเป็นต้องอยู่ต้นเทรนก็ทำเงินได้ อย่าให้การพลาดต้นเทรด เป็นเหตุผลที่ไม่เข้าเทรด กลางเทรนนั้นเป็นระยะที่ดูง่ายที่สุด ดังนั้นเทรดกลางเทรนจึงปลอดภัยกว่าต้นเทรน
 27. Maximize gains, not the number of wins: The basic concept that applies to both poker and trading is that the primary object is not winning the most hands, but rather maximizing your gains กำไรคือสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ใช่จำนวนครั้งที่ชนะ
 28. Learn to be disloyal: Never have loyalty to a position/stock, exit as quick as possible once it appear to be a bad trade. [reversing position for future trade is higher skill] อย่ารักหุ้น อย่ารักตลาด อย่ารักการเทรดครั้งใดครั้งหนึ่ง ความจงรักภักดีนั้นใช้ในชีวิตจริงได้ แต่ไม่ใช่ตลาด ถ้าผิดทางต้องเผ่นให้ไว ตัวใครตัวมัน
 29. Pull out partial profits: Profits withdrawn from an account are much more likely to be viewed as real money. เงินที่เราได้จริง ๆ คือเงินที่ได้หลังขายออกไปแล้วเท่านั้น ถ้ายังถือหุ้นหรือเปิด position อยู่คือเงินลม
 30. Hope is a  four-letter word: it is a useless word in trading world. Only trade when a stop-loss point can identified. A good trade not require HOPE, it will profit anyway. ความหวัง นั้นไม่ต่างกับคำว่าภักดี ทั้งคู่ไร้ประโยชน์ในการเทรด ตั้งใจฝึกฝน เตรียมความพร้อมมาดีเท่านั้นถึงจะเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ
 31. Don't do the comfortable thing: comfortable choices will lead most people to experience worse than random results. Natural human traits lead to such poor trading decisions, Do what is right, not what feels comfortable. อย่าคิดแต่จะทำแต่เรื่องง่าย ๆ เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง ถ้าจะทำแต่เรื่องง่าย ๆ ชีวิตคุณจะไม่ง่ายแน่นอน
 32. You CAN'T win if you have to WIN: If you are risking money you can’t afford to lose, all the emotional pitfalls of trading will be magnified. แพ้ตั้งแต่ก่อนเทรด ถ้าการเทรดนั้นจำเป็นต้องชนะให้ได้ ความกดดันจากการเอาเงินที่เราเสียไม่ได้ไปเสี่ยงนั้นย่อมสูงกว่าปกติไม่รู้กี่เท่า ดังนั้นเทรดด้วยเงินเย็น
 33. Think twice when the market lets you off the hook easily: ต้องระวังให้ดี ถ้าทุกอย่างมันดูดี ดูง่ายไปหมด
 34. A mind is a terrible thing to close: It is like a parachute; it’s good only when it’s open. [ should be number 1 ] ถ้าไม่เปิดใจ ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปได้
 35. Trade to win, rather excitement: The market is not the place for excitement, it too expensive for it. ถ้าอยากเทรดเพราะความตื่นเต้น เข้าบ่อนจะตื่นเต้นกว่าและมีอย่างอื่นอีกมากมายที่น่าตื่นเต้นกว่าการเทรด
 36. To be Calm: exceptional traders are able to remain calm and detached regardless of what the markets are doing. If instead of saying, ’I’m going to do this trade,’ you say, ’I’m going to watch myself do this trade,’ สุขุมเยือกเย็น คืออัตลักษณ์ที่สำคัญของคนที่ประสบความสำเร็จ จะสุขุมได้ต้องแยกอารมณ์ออกจากการเทรดให้ได้
 37. Identify and Eliminate stress: Stress in trading is a sign that something is wrong. If you feel stress, think about the cause, and then act to eliminate the problem. ถ้าเทรดแล้วเครียด แสดงว่าต้องมีอะไรผิด หามันให้เจอแก้มันให้ได้
 38. Pay attention to intuition: การวิเคราะห์นั้นเกิดขึ้นภายใต้จิตสำนึก แต่ความแม่นยำต่าง ๆ นั้นอาจจะถูกบิดเบือนจากจิตใต้สำนึกโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดกับสิ่งที่เรารู้ว่ามันจะเกิด
 39. Life's mission and the love of endeavor: Trading is a mission of life, and endeavor is essential element for success. เลิกคิดที่จะเป็นเทรดเดอร์ถ้าการเทรดนั้นไม่ใช่เป้าหมายหลักในชีวิต เพราะถ้าไม่รักการเป็นเทรดเดอร์จริง ความพยายามย่อมไม่เกิด
 40. The elements of achievement: six key steps for achievement. First, using both “Toward” and “Away From” motivation. Second, having a goal of full capability plus, with anything less being unacceptable. Third, breaking down potentially overwhelming goals into chunks, with satisfaction garnered from the completion of each individual step. Forth, keeping full concentration on the present moment—that is, the single task at hand rather than the long-term goal. Fifth, being personally involved in achieving goals. Six, making self-to-self comparisons to measure progress.
 41. Prices are non-random = the markets can be beat: ? winning at the markets is not easy—and, in fact, it is getting more difficult as professionals account for a constantly growing proportion of the activity—but it can be done! ทำกำไรนั้นยาก แต่การทำให้พอร์ตเติบโตอย่างมั่นคงนั้นยากกว่าไม่รู้กี่ร้อยเท่า แต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้ มีคนทำได้ เราก็ต้องทำได้
 42. Keep trading in perspective: There is more to life than trading. มัฌชิมาปฏิปทา ชีวิตนั้นมีอะไรมากกว่าการเทรดเพียงอย่างเดียว

Trading edge refers to the unique advantage or strategy that a trader possesses to achieve profitable trades consistently over time. It may involve a combination of factors such as technical analysis, fundamental analysis, risk management techniques, trading psychology, and execution skills.

A trading edge helps a trader to have an edge over the market and other traders, giving them a better chance of making consistent profits in the long run.

Developing a trading edge requires continuous learning, practice, and refinement of the trader's skills and strategies to adapt to changing market conditions.

Having a robust trading edge helps traders to navigate the uncertainties in the market and avoid emotional decisions based on noise and speculation.

A trader's edge may take years to develop, but with diligence and discipline, it can lead to long-term success in the trading world.