MONEY Master The Game

อารัมภบท

Marc Benioff อาจจะเป็นชื่อที่หลายคนไม่รู้จัก แต่ถ้าพูดถึง Salesforce.com เชื่อว่าส่วนใหญ่คงจะคุ้นหู Marc ก่อตั้ง Salesforce.com หลังจากที่ได้รับคำชี้แนะจาก Tony ในปี 1999 ปัจจุบัน Salesforce มีพนักงานกว่า 15,000 ทั่วโลกและทำเงินปีละกว่า 5,000 ล้านเหรียญ

Marc ขึ้นเป็นรองประธานที่อายุน้อยที่สุดของบริษัท Oracle ในวัย 25 ปี สำหรับคนในรุ่นราวคราวเดียวกันแล้ว Marc ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างสูง เขาทำเงินได้ปีละกว่าหนึ่งล้านเหรียญ ขับเฟอร์รารี่ราคาแพงระยิบ มีชีวิตที่หรูหรา แต่สำหรับตัวเขาเองแล้ว กลับรู้สึกว่ามีบางอย่างในชีวิตที่ขาดหายไป แต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร จนกระทั่งเขาได้พบกับ Tony

Marc สรุปสิ่งที่เขาเรียนรู้จาก Tony ออกมาเป็นโมเดลที่เรียกว่า V2MOM ซึ่งย่อมาจากคำ 5 คำคือ Vision, Value, Method, Obstacles, Measurement โดยทั้ง 5 คำนี้มาจากคำถาม 5 ข้อคือ

  1. What do I really want? ความต้องการที่แท้จริงคืออะไร คือคำถามสำหรับค้นหาวิสัยทัศน์ (Vision)
  2. What is important about it? สิ่งที่เราต้องการนั้นมันสำคัญอย่างไร เป็นคำถามสำหรับค้นหาคุณค่าของวิสัยทัศน์นั้น ๆ (Values)
  3. How will I get it? เราจะได้มันมาได้อย่างไร เป็นคำถามสำหรับค้นหาวิธีการที่จะทำให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริง (Methods)
  4. What is preventing me to having it? อะไรที่ขัดขวางไม่ให้เราได้ในสิ่งที่ต้องการ เป็นคำถามสำหรับค้นหาอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เราบรรลุเป้าหมาย (Obstacles)
  5. How will I know I am successful? จะรู้ได้อย่างไรว่าเราประสบความสำเร็จแล้ว เป็นคำถามที่ใช้ค้นหาวิธีการในการวัดผลของความสำเร็จ (Measurement)

Tony เน้นย้ำอยู่เสมอว่า คุณภาพชีวิตของเรานั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของโจทย์คำถามที่เราตั้ง ถ้าเราเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามที่มีคุณภาพกับทุกเรื่องราวที่เราพบเจอ การค้นพบคำตอบของคำถามเหล่านั้น ไม่เพียงช่วยใขข้อข้องใจ แต่ยังจะช่วยให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นด้วย

โจทย์ชีวิต ถ้าตั้งผิดชีวิตก็เปลี่ยน ตั้งโจทย์ให้ถูกทิศ  จะนำพาชีวิตให้เดินไปถูกทาง

Marc บอกว่าโมเดล V2MOM นั้นเป็นพื้นฐานที่พนักงานทุกคนของ Salesforce เรียนรู้และใช้ในการทำงาน มันช่วยให้การทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย ทุกคนตระหนักถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การตั้งคำถามนั้นเป็นทักษะ ซึ่งสามารถพัฒนาฝึกฝนให้ชำนาญได้ คำสอนหนึ่งของ Tony ที่เน้นย้ำอยู่เสมอคือ การทำซ้ำ หรือ Repetition นั้นเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาทักษะ คนที่จะสามารถใต่เต้าขึ้นไปเป็นถึงระดับปรามาจารย์ด้านใดด้านหนึ่งได้นั้น ล้วนผ่านการฝึกฝนในเรื่องนั้น ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาตลอดทั้งชีวิต

Marc บอกว่าถ้าวันนั้นเขาไม่ได้รู้จัก Tony คงไม่มี Salesforce ในวันนี้ ครั้งแรกที่ Tony บอกเขาว่าจะเขียนหนังสือเล่มนี้ เขายังตกใจและถามว่าแน่ใจเหรอ เพราะเขารู้ว่า Tony เป็นผู้เชียวชาญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ใช่เรื่องของการเงินและความมั่งคั่ง แต่เมื่อได้อ่านสิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมา ถึงได้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องทางการเงิน แต่มันคือเรื่องของการพัฒนาชีวิต เงินนั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ที่เราเลือกได้ว่าจะเป็นผู้ที่ควบคุมมันหรือจะให้มันควบคุมเรา


เนื้อหาต่อไปในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การสรุป แต่เป็นการเล่าเรื่องราวที่ Tony ถ่ายทอดออกมาในมุมมองของผู้อ่านเท่านั้น