ปลาน้อยที่ลอยล่องตามธารธารา กับปลาแก่ที่ว่ายทวนกระแสนที

เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ชีวิตคนเรานั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากปลาแซลมอนเท่าใดนัก ในยามแรกเริ่มเติบโตนั้น เราต่างมุ่งแสวงหาความหมายของชีวิต ออกเดินทางไปศึกษาหาความรู้ พาตัวเองเข้าสู่เมืองใหญ่ บ้างก็หวังใขว่คว้าโอกาสอันดี บ้างก็หวังที่จะชื่นชมกับแสงสีอันตระการตา ดังเช่นเดียวกับปลาแซลมอนน้อย ที่ลอยล่องจากลำธารสายเล็ก ๆ สู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ ไปเผชิญกันคลื่นลม มรสุมต่าง ๆ

หลายชีวิตหล่นหายไประหว่างทาง หลายชีวิตเติบโตแข็งแกร่ง หลายชีวิตที่แทบเอาตัวไม่รอด แต่ไม่ว่าเราจะมีชีวิตแบบไหน ในยามหนึ่งที่เราเริ่มมีอายุมากขึ้น แทบทุกคนล้วนคิดถึงการหวนคืนสู่บ้านเกิด บางคนกลับไปอย่างเอิกเกริก บางคนกลับมาอย่างเงียบ ๆ บางคนกลับมาอย่างชื่นบาน บางคนกลับมาอย่างผิดหวังห่อเหี่ยว แต่ไม่ว่าอย่างไร เขาเหล่านั้นก็โชคดีที่ยังมีโอกาสได้กลับมา

คนจำนวนไม่น้อยที่ล่องลอยหลงระเริงไปกับกาลเวลา ใช้ชีวิตกันไปอย่างประมาท แม้ในบั้นปลายคิดหวนคืนถิ่นกำเนิด กลับไร้ซึ่งกำลัง เปรียบดังเช่นปลาแก่ ที่พยายามทวนกระแสธารเพื่อพาชีวิตหวนคืนสู่ถิ่นกำเนิด หลายชีวิตกลับมาเพียงร่างไร้ลมหายใจ หลายชีวิตกลับมาเพียงเถ้ากระดูก และหลายชีวิตไม่มีโอกาสกลับมาตลอดไป

ยามมีกำลังวังชา กลับปล่อยตัวเรื่อยเปื่อย พอแก่ตัวไร้กำลังจึงขวนขวาย ย่อมไม่ทันการ

ดังนั้น อย่ารอให้ชราจนไร้ซึ่งกำลัง จึงคิดจะหวนคืนต้นธาร ในวันที่เรายังแข็งแกร่งจำเป็นยิ่งที่จะต้องวางแผนเตรียมการ สำหรับการเดินทาง หนทางที่ยาวใกล ก้าวแรกอาจจะไม่ใช่การก้าวเท้าเหยียบย่างเสมอ แต่คือการวางแผนการเดินทางให้ดีต่างหาก