SHOOTING STAR / INVERTED HAMMERS

Shooting Star หรือ Nagare Boshi นั้นเป็นสัญญาณที่ใช้แท่งเทียนเพียงแท่งเดียว จึงสามารถพบเจอได้ไม่ยาก โดยตัวแท่งเทียนจะมีลักษณะลำตัวเทียนสั้นและมีใส้เทียนยาว ซึ่งความยาวของใส้เทียนต้องยาวอย่างน้อยสองเท่าของลำตัวเทียน การที่แท่งเทียนนี้จะเป็น Shooting Star นั้นต้องเกิดขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น ซึ่ง ณ จุดที่เกิดแท่งเทียนนี้นั้นเป็นไปได้ที่จะเป็นจุดยอดของแนวโน้มขาขึ้นปัจจุบัน เมื่อประกอบกันจึงดูมีลักษณะเหมือนกับดาวตกที่มีหางยาว

Shooting Star

เงื่อนไข

 1. ใส้เทียนด้านบนต้องยาวอย่างน้อยสองเท่าของลำตัวเทียน
 2. ลำตัวแท่งเทียนต้องอยู่ในส่วนที่ต่ำที่สุดของแท่งเทียน ถึงแม้ว่าสีของแท่งเทียนจะไม่มีนัยสำคัญมาก แต่หากเป็นแท่งทึบจะให้ความรู้สึกถึงแรงขายมากกว่า
 3. ไม่ควรมีใส้เทียนด้านล่าง หรือถึงมีก็สั้นมาก ๆ เมื่อเทียบกับลำตัวเทียนและใส้เทียนด้านบน
 4. แท่งเทียนในวันถัดไปต้องเป็นแท่งทึบ หากมีการเปิดแกปลงยิ่งดี ซึ่งแท่งนี้จะเป็นการยืนยันสัญญาณในการกลับตัว

องค์ประกอบที่ช่วยให้สัญญาณแม่นยำขึ้น

 1. ยิ่งหางบนยาวเท่าไหร่ โอกาสที่แนวโน้มราคาจะมีการกลับตัวยิ่งสูงขึ้น
 2. หากมีแกประหว่างแท่งสัญญาณกับแท่งเทียนก่อนหน้า โอกาสในการกลับตัวยิ่งสูงขึ้น
 3. ช่องว่างระหว่างราคาปิดแท่งก่อนหน้า กับแท่งสัญญาณยิ่งแคบ โอกาสกลับตัวยิ่งสูงขึ้น
 4. ปริมาณการซื้อขายในแท่งสัญญาณมากว่าปกตินั้นเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีโอกาสที่ราคาจะระเบิดได้

จิตวิทยาเบื้องหลังแท่งเทียน

หลังจากราคาขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ในขณะที่ฝ่ายซื้อยังคงควบคุมตลาด ดันราคาให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่ปรากฏว่ามีแรงขายเพิ่มขึ้นมาอย่างกระทันหันก่อนจบวัน กดดันให้ราคาลงมาปิดต่ำสุดของวัน ทำให้เกิดแท่งเทียนที่มีลำตัวเทียนอยู่ส่วนล่างและมีหางยาวส่วนบน หางยาวด้านบนนั้นเป็นหลักฐานชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของแรงขายหรือภาวะหมีที่เกิดขึ้นจริง หากแท่งเทียนวันถัดไปเปิดและปิดต่ำลงไปพร้อมกับสีแท่งเทียนทึบนั้นจะเป็นการยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มได้เกิดขึ้นแล้วและฝ่ายขายได้เข้าคุมตลาดเป็นที่เรียบร้อย


INVERTED HAMMERS

Invert Hammers หรือ Tohba นั้นเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นบนแท่งเทียนเดี่ยว โดยแท่งเทียนจะมีลำตัวเทียนที่สั้นและมีใส้เทียนด้านบนที่ยาวมากกว่าลำตัวเทียนอย่างน้อยสองเท่า เกิดขึ้นในตลาดที่มีแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน ซึ่งจุดที่เกิดสัญญาณนั้นมีโอกาสที่จะเป็นจุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลง ใส้เทียนนั้นเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นการเข้ามาของแรงซื้อ หลังจากที่ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลงเป็นเวลานาน สีของแท่งเทียนนั้นไม่ค่อยมีนัยสำคัญเท่าใหร่ แต่แท่งโปร่งนั้นจะให้ความรู้สึกถึงพลังของแรงซื้อมากกว่า

Inverted Hammer

เงื่อนไข

 1. ใส้เทียนด้านบนต้องยาวอย่างน้อยสองเท่าของลำตัวแท่งเทียน
 2. ลำตัวแท่งเทียนต้องอยู่ส่วนล่างสุดของแท่งเทียน สีของลำตัวแท่งเทียนไม่ค่อยมีนัยยะต่อสัญญาณ แต่แท่งโปร่งนั้นจะให้ความรู้สึกถึงแรงซื้อมากกว่าแท่งทึบ
 3. ไม่ควรมีใส้เทียนด้านล่าง หรือถึงมีก็สั้นมาก ๆ เมื่อเทียบกับลำตัวเทียนและใส้เทียนด้านบน
 4. ต้องใช้แท่งเทียนวันถัดไปในการยืนยันความถูกต้องของสัญญาณ โดยราคาเปิดต้องสูงกว่าราคาปิดของแท่งสัญญาณ

องค์ประกอบที่ช่วยให้สัญญาณแม่นยำขึ้น

 1. ยิ่งหางยาวเท่าไหร่ โอกาสในการกลับตัวยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
 2. ช่องว่างระหว่างราคาปิดแท่งก่อนหน้า กับแท่งสัญญาณยิ่งแคบ โอกาสกลับตัวยิ่งสูงขึ้น
 3. ราคาเปิดของแท่งเทียนวันถัดมาต้องสูงกว่าราคาปิดของแท่งสัญญาณ
 4. ปริมาณการซื้อขายในแท่งสัญญาณยิ่งมาก โอกาสที่ราคาในวันถัดมาจะวิ่งแรง

จิตวิทยาเบื้องหลังแท่งเทียน

ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลงมาระยะเวลาหนึ่ง เมื่อถึง ณ จุดหนึ่ง เริ่มมีแรงซื้อเข้ามา แต่แรงซื้อนั้นไม่แข็งแกร่งมากพอ จึงถูกแรงขายกดลงมา เหตุการณ์แบบนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติในตลาดขาลง แต่จริง ๆ แล้วมันกลับไม่ปกติ เพราะวันถัดมาเมื่อฝ่ายซื้อลองเข้ามาดันราคาอีก กลับไม่มีแรงต้านจากฝ่ายขายอีก เพราะฝ่ายขายนั้นใช้พลังในเฮือกสุดท้ายหมดตั้งแต่วันก่อนหน้าแล้ว ทำให้ไม่มีแรงต้านอีกต่อไป ดังนั้นหากแท่งแท่นหลัง Invert Hammer เปิดสูงขึ้น นั่นอาจเป็นการยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มราคาแล้ว


SHOOTING STAR / INVERTED HAMMERS มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาง่าย ๆ คือ

ถ้าหางยาวอยู่ด้านไหน ราคาวันถัดมาจะวิ่งไปด้านตรงข้าม

ในเทรนขาลง ถ้าเกิด Hammer ใส้เทียนยาวด้านล่าง แสดงว่าฝ่ายขายพยายามกดราคาลง แต่ถูกแรงซื้อสวนเข้ามาจนราคากลับมาปิดไกล้ ๆ กับราคาเปิด หากแท่งเทียนวันถัดมาราคาเปิดสูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า แสดงว่าหมีได้หลีกทางให้กระทิงเป็นที่เรียบร้อย

ขณะเดียวกันในเทรนขาขึ้น ฝ่ายซื้อดันราคาให้สูงขึ้น แต่ถูกแรงขายกดลงมาปิดที่ราคาไกล้เคียงราคาเปิด ทำให้เกิดใส้เทียนยาวด้านบน ทำให้เกิดแท่งเทียน Shooting star หากราคาเปิดของแท่งเทียนวันถัดมาต่ำลง เป็นการแสดงให้เห็นว่ากระทิงได้หลีกทางให้หมีเป็นที่เรียบร้อย

ความยาวของแท่งเทียนนั้นแสดงให้เห็นโอกาสในการกลับตัว ยิ่งยาวมากเท่าไหร่ ความเป็นไปได้ที่ราคาจะเกิดการกลับตัวยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใส้เทียนที่เกิดขึ้น โดยปกติต้องยาวกว่าตัวเทียนอย่างน้อยสองเท่า แต่ยิ่งยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งดี ความแม่นยำของสัญญาณจะมากยิ่งขึ้นหากสัญญาณเกิดขึ้นในขณะที่ STO อยู่ในโซนที่หุ้นมีการซื้อขายมากเกินไป


บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตกผลึกจากหนังสือ Profitable candlestick trading