สรุป: 40 กฏทองของมนุษย์

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวม ทฤษฏี กฏ และหลักการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ โดยผู้เขียนได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ของบุคคลต่าง ๆ มาประกอบเพื่อให้มองเห็นภาพ โดยรวมแล้วหนังสือเล่มนี้ได้ทำการรวบรวมและสรุปทฤษฎีต่าง ๆ เหล่านั้นไว้แล้ว ในฐานะผู้อ่านจะขอยกเอาเฉพาะตัวอย่างหรือทฤษฎีที่น่าสนใจในมุมมองส่วนตัวเท่านั้น

 1. ทฤษฎีผีเสื้อขยับปีก (Edward Lorenz: 1979) Does the Flap of a Butterfly’s wings in Brazil set off a Tornado in Texas? โดยหลักการคือการขยับปีกของผีเสื้อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาสรอบตัว และความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาสเพียงเล็กน้อยจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปเรื่อย ๆ จนก่อให้เกิดเป็นพายุทอร์นาโดได้ จากมุมมองทางจิตวิทยาต่อทฤษฎีนี้ คือ ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยที่เรามองข้าม อาจส่งผลต่อชีวิตของเรามากเกินกว่าที่เราจะคาดคิด ดังเช่นเรื่องราวที่ผู้เขียนยกมาเป็นตัวอย่าง
 2. กฏมอร์ฟี (Edward A. Murphy: 1949) หากมันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด มันย่อมพลาดเข้าซักวัน ดังนั้นหากรู้ว่าอะไรมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด พึงระวังใส่ใจให้ดี
 3. ทฤษฎีการลอกคราบ- เอาชนะตัวเอง แล้วเราจะแข็งแกร่งขึ้น (แนะนำอ่าน: ความพึงพอใจเป็นศัตรูต่อการพัฒนา)
 4. กฏของพาร์กินสัน (C. Northcote Parkinson : 1958) Work expands so as to fill the time available for its completion. จงบริหารเวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (แนะนำอ่าน: หัวหน้าที่คุณไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง)
 5. ทฤษฎีกาเบะ (อดีตผู้บริหาร AT&T Inc) การยอมละทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีกว่า. อยากบินให้สูงต้องทำตัวให้เบาที่สุด ละทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิต เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่แท้จริง
 6. หลักเส้นทางแห่งการพึ่งพา. เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง (แนะนำอ่าน: หาดาวหมีใหญ่)
 7. กฏของหวางหย่งชิ่ง. การหาเงินได้เป็นความสามารถ แต่การรู้จักใช้เงินเป็นปัญญา
 8. ทฤษฎีอุโมงค์. จงออกจากอุโมงค์ของคุณซะ
 9. กฎลมทิศใต้ หรือกฏความอ่อนโยน. จงเรียนรู้ที่จะใช้ความรู้สึกของตนเองทำให้ผู้อื่นประทับใจ แต่จงใช้สติปัญญาทำให้ผู้อื่นเข้าใจ
 10. กฏของเทอร์รี การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นบ่อเกินแห่งพลัง (แนะนำอ่าน: รับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองโดยไม่หาข้ออ้างใดๆ)
 11. กฏการบริหารแบบเทียบเคียง คู่แข่งคือแบบอย่างการเรียนรู้ที่ดีที่สุด จงทำดีกับคู่แข่ง และค้นหาจุดที่คู่แข่งทำได้ดีกว่า แล้วนำมาศึกษาพัฒนา คู่แข่งคือคนที่มีผลโดยตรงต่อพัฒนาการของเรา
 12. ปรากฎการณ์พิเมเลี่ยน หรือปรากฏการณ์ความคาดหวัง
 13. กฏของเห็ด (แนะนำอ่าน: ทำเรื่องง่ายๆ ให้เพอเฟกส์ — เซโกะ โนดะ)
 14. กฏการทำงานของวอชิงตัน (จับปูใส่ตะกล้า, 1+1>2)
 15. ปรากฏการณ์ปลาไพค์ เมื่อไม่มีการแข่งขัน ย่อมไม่เกิดแรงผลักดัน
 16. ปรากฏการณ์น้ำร้อนน้ำเย็น (จงเรียนรู้ที่จะวัดของต่างชนิดกันด้วยตราชั่งที่ต่างกัน)
 17. ปรากฏการณ์ภูเขาเรเนียร์ จงทำความเข้าใจความพึงพอใจของพนักงาน
 18. หลักการของดรักเกอร์ (แนะนำอ่าน: ลูกหลานบริหารเจ๊งในวันเดียว, ปิดประตูใส่เครือญาติของคุณซะ
 19. เบียร์เกม อุปสงค์เพิ่มขึ้นเพียง 10% สามารถส่งผลให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 200% (แนะนำอ่าน: ยึดข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด)
 20. กฏนาฬิกา จงเชื่อมั่นในนาฬิกาของคุณ (แนะนำอ่าน: เลือกเป้าหมายที่ถูกต้อง)
 21. ทฤษฏีโดมิโน
 22. ปรากฏการณ์มัทธิว ผู้ที่แข็งแกร่งขึ้นถึงจะได้เปรียบ — กฏของการโยนโบงลิ่งเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุด
 23. กฏแห่งความไม่คุ้มค่า
 24. ตรรกะกรงนก จงเป็นตัวของตัวเองในแบบที่คุณพอใจ
 25. ทฤษฏีหน้าต่างแตก แก้ใขและชดเชยปัญหาที่เกิดขึ้นทันที
 26. จุดวิกฤต ก้าวข้ามมันไปได้ คุณจะเป็นผู้ชนะ
 27. กฏของลูอิส ถ่อมตัว อย่างพอดีพองาม
 28. ทฤษฏีคนที่โง่กว่า จงโยนเผือกร้อนออกให้พ้นตัวเร็วที่สุด (แนะนำอ่าน: ระวังติดกับดักที่คนอื่นวางไว้)
 29. ทฤษฏีกระดานหก มีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างลงตัวจึงจะเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย (แนะนำอ่าน : ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้คุณมีหนทางเอาชีวิตรอดมากขึ้น)
 30. กฏเตาอบร้อน กฏต้องชัดเจน และบทลงโทษต้องใช้ได้กับทุกคน
 31. กฏภูเขาเหิงซาน ใช้อำนาจควบคุมมิสู้ส่งเสริมให้เขาควบคุมตัวเอง
 32. กฏของกบ (ในหม้อน้ำร้อน) นึกถึงอันตราย แม้อยู่ในยามสงบ และเตรียมแผนรับมือ
 33. กฏการกระโดดข้ามรั้ว ยิ่งก้าวข้ามปัญหาใหญ่แค่ไหน ความสำเร็จที่ตามมาก็จะใหญ่ขึ้น
 34. กฏของโอกิลวี่ กล้าใช้คนเก่งแล้วบริหารเขาอย่างมีประสิทธิภาพ
 35. สูตรของคาเรล สติ แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง
 36. กฏของดูแกน ความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นตัวตัดสินความสำเร็จ
 37. ปรากฏการณ์ First Impression ความประทับใจแรก สำคัญที่สุด
 38. กฏของดูลิโอ ขาดซึ่งความกระตือรือร้นแล้ว ไม่มีงานใดจะสามารถลุล่วงไปด้วยดี
 39. ปรากฏการณ์ประภาคาร เป้าหมายคือแม่เหล็กดึงดูดไปสู่ความสำเร็จ
 40. หลักการของสมิธ เรื่องผลประโยชน์ แม้เป็นความร่วมมือก็ถือเป็นสนามแข่งขัน หากต้องการความร่วมมือ จงหยิบยื่น และชี้ให้เขาเห็นถึงผลประโยชน์

สำหรับผู้อ่านแล้ว หลายเรื่องราวที่ผู้เขียนยกตัวอย่างมา ทำให้เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงทั้งสำเร็จและล้มเหลว จากกฏหรือทฤษฏีเหล่านี้