Agile

แบ่งปันความรู้ในเรื่อง Agile ทั้งจากประสบการณ์จริง และความรู้จากบทความต่าง ๆ
Agile Manifesto: 4 Keys value of Agile.
Agile

Agile Manifesto: 4 Keys value of Agile.

Agile Manifesto ประกอบไปด้วย 4 หัวข้อใหญ่ แต่ละหัวข้อเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างสองอย่างที่มีผลต่อการพัฒนา Software และชี้ให้เห็นว่าเราควรให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากกว่ากัน เพื่อให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ Individuals and Interactions Over Processes and Tools. * Individuals and Interactions : คงปฏิ
1 min read
Agile : 5 เรื่องพื้นฐานในการทำงานร่วมกัน
Agile

Agile : 5 เรื่องพื้นฐานในการทำงานร่วมกัน

คำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอ ในการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนา Software ในรูปแบบ Agile คือ Learn Agile to be Agile not to do Agile. จะเห็นได้ว่าเขาให้ความสำคัญกับการ "เป็น Agile" มากกว่าการทำ "ทำ Agile" ซึ่งพูดอีกนัยหนึ่งก็คือการเข้
1 min read
ปฐมบทของ Agile Manifesto
Planning

ปฐมบทของ Agile Manifesto

เมื่อเราพูดถึงการเรียนรู้ Agile สิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงเป็นอันดับแรกเลยคือ Agile Manifesto แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ Agile Manifesto คือการทำความเข้าใจเหตุผลของมัน หลายคนอาจท่องจำจนขึ้นใจ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าใจ การท่องอาจทำให้คุณจำได้ แต่ความเข้าใจจะทำให้คุณไม่มี
1 min read
Agile Planning
Agile

Agile Planning

หากพูดถึง Planning หลายคนอาจคิดว่าไม่จำเป็นแล้วสำหรับ Agile นั่นเพราะหนึ่งใน Key Values ของ Agile คือ Responding to Change OVER Following a Plan คือให้เน้นความสำคัญเรื่องความยืดหยุ่นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นหลักมากกว่าการทำตามแผนที่วางไว้ ทำให้หลายคนคิดว่า Planning คงไม่จำเป็นสำหรั
1 min read