The Disruptor — ฉบับย่อ

300:29:1

ความประมาท 330 ครั้งจะก่อให้เกินอุบัติเหตุใหญ่ 1 ครั้ง อุบัติเหตุเล็กน้อยอีก 29 ครั้ง ดังนั้นทุกครั้งที่ประมาท เราไม่ได้โชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ แต่เรากำลังก้าวเข้าไปไกล้กับอุบัติเหตุ

Business as Usual

ความเสี่ยงไม่ได้เกิดจากการทดลองทำสิ่งใหม่ แต่เกิดจากการทำอะไรแบบเดิม ๆ

Idea is Cheap, Execution is Everything : Idea ไม่มีค่าอะไรเลยต่อให้มันดีแค่ไหนก็ตาม การลงมือทำต่างหากที่สำคัญ

การที่จะ Execute Idea ให้เกิดต้องรู้จักการทำ Prototype, หัวใจหลักของการทำ Prototype คือลงทุนให้น้อยที่สุดและเห็นผลได้เร็วที่สุด โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า The Power of Prototyping ซึ่งประกอบด้วย 3Rs ได้แก่

 1. Rough ทำแบบหยาบ ๆ
 2. Rapid ทำให้เร็ว
 3. Right ทำแค่พอใช้ตอบโจทย์ที่มีว่าถูกใหม
หลักการสร้างพลังให้เรื่องเล่า

การสื่อสารโดยใช้เรื่องเล่าประกอบช่วยให้คนคล้อยตาม และจดจำเรื่องราวได้ดีขึ้น โดยหลักการเล่าเรื่องให้น่าสนใจประกอบด้วย

ปมปัญหา — จุดคลี่คลาย — ตอนจบ

สรุปแบบ Startup คือ

 1. Problem — ปัญหาคืออะไร?
 2. Solution — แก้ใขปัญหาอย่างไร?
 3. Benefit — ประโยชน์ที่จะได้จากการพัฒนา Solution เพื่อแก้ใขปัญหานี้คืออะไร?

ท้ายที่สุดคือใส่อารมณ์ให้เรื่องราวที่เรากำลังเล่า เพราะว่าอารมณ์ คือสิ่งที่ทำให้ผู้ฟังจดจำเรื่องราวได้อย่างขึ้นใจ

Don’t be Good, be Great.

เราไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้เก่งหมดทุกเรื่อง ดังนั้นจงเลือกพัฒนาสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วให้เชี่ยวชาญ แทนที่จะเลือกพัฒนาในสิ่งที่เราไม่เก่งให้อยู่ในระดับดี

ส่วนเรื่องที่เราไม่เก่ง ไม่ถนัด ให้หาผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ มาทำแทน เก่งอะไรให้ Focus เรื่องนั้น

“Good is the Enemy of Great” — Jim Collins

First Principles

กระบวนการคิดแยกออกเป็นสองแบบคือ

 1. First Principles Thinking — คือวิธีการคิดเชิงลึก โดยการค้นหาคำตอบตั้งแต่จุดเริ่มต้น — คุณรวิศยกตัวอย่างเรื่อง SpaceX สร้างจรวดได้ในราคา 2% ของราคาจรวดในท้องตลาด
 2. Analogy Base Thinking — คือวิธีคิดในเชิงเปรียบเทียบ โดยการเทียบสิ่งที่เรากำลังจะทำกับสิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นแล้ว โดยไม่ลงลึกในรายละเอียด
Know your Environment

สภาพแวดล้อมคือปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลว ดังนั้นต้องตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อมของเราแล้วค่อย ๆ ขจัดสิ่งที่จะขัดขวามความสำเร็จออกไป เช่น

จะลดความอ้วน แต่ตู้เย็นที่บ้านเต็มไปด้วยน้ำอัดลมและเค้ก- จะต้องทำอย่างไร? อย่าตอบว่ากินให้หมดนะครับ

อีกประเด็นที่น่าสนใจสำหรับบทนี้คือ เราจะเป็นคนแบบหนนั้นขึ้นอยู่กับ บุคคลรอบตัวเราที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุด 5 คนเฉลี่ยกัน ดังนั้นอยากรู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนก็ลองมองรอบ ๆ ตัวคุณเลยครับ

ทำฐานให้แน่น

ไม่ว่าจะทำธุรกิจหรืออะไรก็ตาม พื้นฐานต้องแน่น ถึงจะเติมโตและก้าวไปได้อย่างมั่นคง

รู้ลึก vs รู้กว้าง

ควรเรียนรู้แบบ T คือ รู้ลึกในเรื่องที่จำเป็น รู้กว้างขวางคลอบคลุมไปหลากหลายแขนง

เรียนรู้หลักการไปทำไม

เรียนรู้หลักการต่าง ๆ เพื่อนำไปผสมผสาน ประยุกค์เป็นแนวทางของเราเอง

จังหวะ

สำเร็จหรือล้มเหลว จังหวะ คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญ — ทำให้นึกถึงสุภาษิตที่ว่า ดอกไม้ยังไม่เบ่งบาน คลี่ออกมาก็ไร้สีสัน

สงสัย

ความสงสัยคือจุดเริ่มต้นในการค้นหา Idea ใหม่ ๆ

อัตตากับผู้นำ

เมื่อประสบความสำเร็จ จงระวังอัตตาของท่าน เพราะมันจะทำให้ท่านกลายเป็นคนล้มเหลวได้อย่างรวดเร็ว จงสำรวจตัวเองเสมอว่าท่าน

 • ถ่อมตัว-ยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวเช่นกาลก่อนหรือไม่?
 • เปิดใจ- ยังเปิดใจรับฟังความเป็นต่างเหมือนเช่นเดิมหรือเปล่า?
 • เรียนรู้- ยังขยันใฝ่หา เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่หรือเปล่า
คุณเริ่มหรือยัง?

สิ่งสำคัญของการออม ไม่ใช่จำนวนเงิน แต่เป็นทัศนคติ จงฝึกฝนให้กลายเป็นนิสัย

ทำดีให้ได้ดีในโลกธุรกิจ

ความซื่อสัตย์ คือหัวใจหลักที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

คน 3 ประเภท

 1. ผู้ให้ (Giver) — คิดถึงคนอื่นก่อนเสมอ
 2. ผู้รับ (Taker) — คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองก่อนเสมอ
 3. ผู้แลกเปลี่ยน — ผู้มีความสมดุลระหว่างทั้งสองแบบ (ให้แบบหวังผลตอบแทน)

ผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนล้วนแล้วแต่เป็นคนประเภทแรก คือ ผู้ให้ — จงเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ ถ้าหากอยากประสบความสำเร็จ

Life is like Marathon

ไม่ต้องวิ่งเร็วกว่าใคร ๆ แค่วิ่งต่อไปไม่หยุดก็พอ เพราะคู่แข่งคนสำคัญที่สุดคือใจเราเอง

ลูกค้าต้องการอะไร?

ลูกค้าไม่ได้ต้องการดอกสว่าน 1/4 นิ้ว เขาต้องการรู 1/4 นิ้วต่างหาก

ทุกคนต่างมีลูกค้าเป็นของตัวเอง

จะทำธุรกิจ คุณต้องรู้ว่าลูกค้าคุณคือใคร? คุณจะไปหาเขาได้ที่ไหน? ถ้าคุณไม่ไปหาเขา แล้วเขาจะหาคุณเจอได้อย่างไร? ตอบคำถามสามข้อนี้ให้ได้ก่อนคิดเริ่มทำธุรกิจ

24 ชั่วโมงที่ไม่เท่ากัน

เวลามีอยู่สองแบบ หนึ่งคือเวลาตามเข็มนาฬิกา และเวลาตามความรู้สึก จงบริหารเวลาตามเข็มนาฬิกาให้สัมพันธ์กับเวลาในความรู้สึก

การใช้ชีวิตกับผู้คนคือศิลปะ

ศิลปะ — บางครั้งก็ไม่อาจเถรตรงตามหลักการเกินไป แต่ก็ใช่ว่าจะหย่อนยานจนยากจะรับได้ เพราะมันคือศิลปะ และ คู่แข่ง ≠ ศัตรู เพราะบางครั้งคู่แข่งก็คือตัวเราเอง

“โลกในแบบที่คุณเห็น อาจไม่ใช่โลกในแบบที่มันเป็น”