The Pledge - Inflexibility as a Stratagem.

เมื่อเรามีเป้าหมายหรือปณิธานใด ๆ แล้วสิ่งหนึ่งเราพึงระวังคือความยืดหยุ่นในชีวิต เพราะแท้จริงแล้ว ความยืดหยุ่น ไม่ใช่ข้อดีหรือข้อได้เปรียบ แต่มันคือกับดักที่จะทำให้เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือปณิธานที่เราได้ตั้งไว้ได้ จริงอยู่ความยืดหยุ่นอาจจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในระยะสั้น และการบรรลุเป้าหมายระยะสั้นนั้นอาจทำให้เราหลงทางไปจากเป้าหมายหลักของเราได้ ดังนั้นกับเป้าหมายในระยะยาวแล้ว เราจำเป็นต้องตัดความยืดหยุ่นออกไปจากชีวิตเราให้ได้มากที่สุด เพราะตามสันดานดิบของมนุษณ์แล้ว เมื่อมีทางเลือกเรามักจะเลือกหนทางที่ง่ายที่สุด และหนทางที่ง่ายที่สุดนั้นมักจะเป็นหนทางที่แย่ที่สุดเช่นกัน

อีกประการหนึ่งคือการต่อรอง เมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเราไม่จำเป็นต้องเปิดรับการต่อรองใด ๆ อีก เพราะทุกการต่อรองจะทำให้เป้าหมายเรายิ่งเลือนลาง