The Roots Create the Fruits

วันนี้พอมีเวลาว่างเลยรื้อชั้นหนังสือดูว่ามีเล่มไหนที่ยังไม่ได้อ่านบ้าง ทำให้ได้พบกับขุมทรัพย์ที่วางทิ้งไว้บนชั้นหนังสือมานานแสนนาน หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Secrets of the Millionaire Mind ดังนั้นจึงอยากหยิบเอาเนื้อหาที่ถูกใจและคิดว่ามีประโยชน์มาบันทึกไว้ เพื่อที่จะได้กลับมาอ่านและจดจำให้ขึ้นใจ และเผื่อแผ่ให้กับผู้ที่สนใจ


ชีวิตคนเราก็เหมือนดังเช่นกับต้นผลไม้ ผลไม้ก็เปรียบเสมือนกับผลลัพท์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าสุขภาพ การเงิน การงาน เมื่อเรามองไปที่ผลไม้แล้วรู้สึกว่ามันไม่เป็นที่น่าพอใจ เช่นผลของมันน้อยไป ผลของมันเล็กไป หรือรสชาติไม่ดี คนเราส่วนใหญ่มักจะมุ่งเป้าไปที่ผลไม้ โดยลืมนึกถึงสิ่งที่ก่อกำเนิดผลไม้เหล่านั้น นั่นคือสารอาหารและรากของต้นไม้ที่ก่อกำเนิดผลไม้เหล่านั้นออกมา สิ่งที่อยู่ใต้ดินที่สร้างสิ่งที่อยู่เหนือพื้นดิน สิ่งที่มองไม่เห็นที่ก่อกำเนิดสิ่งที่เรามองเห็น นั่นหมายความว่า หากเราอยากให้ผลไม้ที่ออกมาดก สวยงามและหอมหวาน สิ่งที่เราต้องทำก็คือการ รดน้ำใส่ปุ๋ย บำรุงรากให้แข็งแรง หากเราต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรามองเห็น เราต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรามองไม่เห็นเสียก่อน

If you want to change the fruits, you will first have to change the roots. If you want to change the visible, you must first change the invisible.

มันเป็นกฏพื้นฐานทางธรรมชาติที่เราไม่อาจฝืน เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงผลไม้ที่เกิดขึ้นให้หอมหวานได้โดยตรง มนุษย์เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และไม่มีใครอยู่เหนือธรรมชาติ เพราะฉะนั้นหากเราทำตามกฎที่ธรรมชาติกำหนด ชีวิตเราย่อมราบรื่น แต่หากเราพยายามที่จะฝืนธรรมชาติ ชีวิตเราจะพบแต่ความยากลำบาก ดังนั้นการมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงผลไม้ที่เติมโตขึ้นมาแล้วให้หอมหวานจึงเป็นสิ่งที่ลำบากยากเข็ญ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลไม้ในฤดูกาลหน้าให้หอมหวานไม่ได้ หากเราเริ่มต้นรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยในวันนี้ ถึงแม้เราไม่อาจจะรับรองได้ว่าผลไม้ของเราฤดูกาลหน้าจะดกดื่นหอมหวาน แต่อย่างน้อยก็ต้องดีกว่าที่เป็นอยู่ในฤดูกาลนี้เป็นแน่แท้

มนุษย์เราต่างจากต้นไม้ตรงที่รากของเราไม่ได้งอกลงดิน แต่รากเรางอกอยู่ภายในใจ งอกอยู่ในความคิดและงอกอยู่ในจิตวิญญาณ วิธีที่เราจะทำให้ชีวิตของเราประสบแต่ผลกรรมที่ดีมีแต่ต้องปรับปรุงจากภายในเท่านั้น ประการแรกคือเราต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกเพียงใบเดียวเท่านั้น เราอาศัยอยู่ในโลกสี่ใบพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน โลกทั้งสี่ใบนั้นคือ โลกในทางกายภาพ โลกแห่งจิตใจ โลกแห่งอารมณ์ และโลกแห่งจิตวิญญาณ ในขณะที่เรามองเห็นโลกทางกายภาพเพียงใบเดียว ส่วนโลกอีกสามใบเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า เหตุเพราะเราไม่อาจมองเห็นมันด้วยสายตา จึงทำให้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันมีอยู่  คนส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ว่าโลกทางกายภาพที่แต่ละคนมองเห็น ล้วนเป็นผลลัพท์ที่เกิดจากโลกอีกสามใบที่เขาไม่รับรู้

การพยายามแก้ไขผลลัพท์ที่เกิดขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุโดยแท้จริง ดังเช่นการพยายามเปลี่ยนผลไม้ที่เกิดขึ้นแล้วให้มันหอมหวานโดยไม่เหลียวแลรากเง้าของมัน

เงินเป็นผลลัพท์ ความมั่งคั่งเป็นผลลัพท์ สุขภาพดีเป็นผลลัพท์ การป่วยใข้เป็นเพียงผลลัพท์ และน้ำหนักก็เป็นผลลัพท์ ไม่ว่าผลลัพท์เช่นไร รวยหรือจน ดีหรือชั่ว โง่หรือฉลาด โลกที่คุณเห็นโลกที่เราเป็นอยู่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลสะท้อนจากอีกสามโลกที่เหลือทั้งนั้น ถ้าในชีวิตจริงคุณไม่ราบรื่น นั่นหมายความว่ามีบางอย่างภายในจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญานผิดปกติ ดังนั้นวิธีเดียวที่จะรักษาได้คือการรักษาจากภายใน ดังเช่นเราใส่ปุ๋ยบำรุงรากเพื่อให้ได้ผลไม้ที่หอมหวาน


ทุกเช้าที่ตื่น ทุกค่ำคืนก่อนเข้านอน อย่าลืมหมั่นสำรวจดูโลกทั้งสามใบที่เรามองไม่เห็น ว่ามันยังเป็นโลกที่น่าอยู่ไหม