อย่าพยายามรักษาม้าที่ตายแล้ว

หลายครั้งในชีวิตที่เราเคยพยายามทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  เมื่อล้มเหลวแล้วก็รู้สึกผิดหวัง แต่เราลืมคิดไปว่าไม่ใช่ทุกอย่าง ที่พอใส่ความพยายามลงไปแล้วจะทำได้ทั้งหมด บางอย่างนั้นต่อให้คุณพยายามแค่ไหน ก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จ เฉกเช่นกับการพยายามรักษาม้าที่ตายแล้วให้ฟื้นคืนชีพมาใหม่

ปัจจัยพื้นฐานที่เราควรนำมาประกอบการพิจารณาว่าสิ่งที่กำลังจะทำนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จแค่ไหนนั้น คือ ธรรมชาติ สิ่งที่เรากำลังจะทำนั้น มันฝืนธรรมชาติหรือไม่ เรามักจะได้ยินคำกล่าวที่ว่า ไม่มีอะไรอยู่เหนือธรรมชาติ การพยายามเอาชนะมัน ฝืนมันจึงเป็นเรื่องที่เสียเวลาเปล่า

ความพยายามนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่การการพยายามแบบหลับหูหลับตานั้นคือดื้อรั้น

These photos are from one of my many Iceland visits. Iceland is the place that unlocked many things for me and broke so many chains in my head.
Photo by Doruk Yemenici / Unsplash