คุณไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำครึ่งแก้ว

เรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่า อย่าทำตัวเป็นน้ำที่เต็มแก้วหรือ จงทำตัวเองให้เป็นน้ำครึ่งแก้วอยู่เสมอ ซึ่งหมายถึงการเปิดใจให้กว้าง เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แต่แล้ววันหนึ่งบังเอิญได้ฟังบทสัมภาษณ์จาก The school of greatness บทหนึ่ง [ซึ่งเป็นตอนที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้ว] แขกรับเชิญได้พูดถึงการเรียนรู้ว่า แท้ที่จริงแล้ว เราไม่จำเป็นต้องทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วอยู่เสมอ แต่เราต้องรู้วิธีขยายขนาดของแก้วของเราให้ใหญ่ขึ้น เพื่อที่จะรองรับความรู้ให้ได้มากยิ่งขึ้น เมื่อกลับมาย้อนอ่านบทความทีเคยเขียนไว้ในเรื่อง ขนาดของแก้วนั้นสำคัญไฉน?? ทำให้ฉุกคิดได้ว่า การเลือกน้ำที่จะใส่ลงไปในแก้วเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เราจำเป็นต้องเข้าใจว่า สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเรียนรู้ที่จะขยายขนาดของแก้วให้ใหญ่ขึ้น

ในชีวิตจริงแล้ว ทุกคนล้วนแต่มีแก้วหลายใบ แต่ละใบนั้นล้วนแล้วแต่ใหญ่เล็กต่างกัน น้ำที่ใส่ในแต่ละใบซึ่งก็เปรียบเสมือนความรู้นั้นก็แตกต่างกันออกไป และขนาดของแก้วแต่ละใบนั้นก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านั้น เราสามารถที่จะขยายแก้วแต่ละใบให้ใหญ่ขึ้นได้ ด้วยการแสวงหาความรู้ในเรื่องนั้น ๆ ให้กว้างขวาง ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อยากเก่งเรื่องไหน ก็ขยายแก้วใบนั้นให้มันใหญ่ขึ้น ดังนั้น เราจึงจะสามารถที่จะเป็นน้ำครึ่งแก้วได้ตลอดชีวิต โดยที่ปริมาณน้ำในแก้วนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จงอย่าเป็นแก้วที่เต็ม แต่จงเป็นแก้วที่ขยายใหญ่ได้เรื่อย ๆ

บทความอ้างอิง: ขนาดของแก้วนั้นสำคัญไฉน??