Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 16

Rich people act in spite of fear. Poor people left fear stop them.

ในบทแรก ๆ เราได้กล่าวถึงการได้มาของผลลัพท์หรือผลกรรม ซึ่งมีลำดับดังนี้ ความคิดนำไปสู่ความรู้สึกแสดงออกผ่านการกระทำนำไปสู่ผลลัพท์ที่เกิดขึ้น หากเราพิจารณาถึงกระบวนการนี้จะพบว่ามันแยกออกเป็นสองส่วนคือ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งก็คือ ความคิดและความรู้สึก กับสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้ซึ่งก็คือผลลัพท์หรือผลกรรม ทั้งสองด้านเชื่อมต่อกันผ่านการกระทำ หรือ Action หากจะพูดอีกแบบ การกระทำคือสะพานเชื่อมระหว่างสิ่งที่เป็นความคิดความรู้สึกกับผลกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง สิ่งที่ปิดกั้นไม่ให้เราแสดงออกถึงความคิดความรู้สึกคือ ความกลัว

ดังนั้นความกลัว ความกังวลจึงเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุด ไม่ใช่แค่ต่อความสำเร็จเท่านั้น แต่มีผลกับทุกอย่างในชีวิต และความกลัวนี่เองที่เป็นตัวแบ่งแยกระหว่างคนรวยกับคนจน คนรวยกล้าที่จะกระทำทั้ง ๆ ที่มีความกลัว แต่คนจนปล่อยให้ความกลัวครอบงำจนไม่กล้าที่จะทำอะไร  ความผิดพลาดที่สำคัญที่สุดที่คนส่วนใหญ่กระทำคือการ "รอ" ให้ความกลัวหายไป ก่อนที่จะลงมีกระทำการใด และคนเหล่านี้มองข้ามความจริงประการหนึ่งนั่นก็คือ ความกลัว ความกังวล ไม่มีวันหาย หรือหมดไป เมื่อเราหมดความกังวลในเรื่องหนึ่ง มักจะมีความกังวลอื่น ๆ ตามมาอีกเสมอ ดังนั้นคนเหล่านี้จึงได้แต่รอต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ความกลัวเปรียบเสมือนงูจงอางมากมายที่แผ่แม่เบี้ยสลอนอยู่ต่อหน้าเราอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การฆ่ามันทิ้ง หรือกำจัดมันให้หมดไปจากเส้นทางที่เราจะเดิน เพราะถึงแม้เราจะทำได้แต่การดำเนินชีวิตเราก็คงจะเหนื่อยยากน่าดู การหันหลังวิ่งหนีไปให้พ้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ วิธีที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สุดคือการทำให้งูเหล่านั้นเชื่อง และเมื่อไหร่ที่เราสำเร็จวิชานี้เราทั้งไม่ต้องเข่นฆ่าประหัดประหารกับมันและก็ไม่ต้องพยายามวิ่งหนีมัน แต่เราจะอยู่ร่วมกับมันอย่างสันติ

จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าการที่จะประสบความสำเร็จ เราไม่จำเป็นต้องขจัดความกลัวหรือความกังวลให้หมดไป มนุษณ์ทุกคนมีความกลัวไม่ว่าจะรวยหรือจน หนุ่มหรือชรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จย่อมมีความกลัวมากกว่าคนทั่วไปมากมายหลายเท่า แต่เขาเหล่านั้นไม่เคยปล่อยให้ความกลัวหยุดยั้งไม่ให้เขาก้าวไปสู่ความสำเร็จ คนเหล่านี้กล้าที่จะล้มเหลว กล้าที่จะลองผิดลองถูก กล้าที่จะลงมือกระทำทั้ง ๆ ที่มีความกลัวหรือความกังวลใจอยู่

ความมั่งคั่งร่ำรวยไม่มีทางได้มาอย่างง่ายๆ กว่าที่เหล่ามหาเศรษฐีจะประสบความสำเร็จร่ำรวย ล้วนแล้วแต่ผ่านความยากลำบากมาอย่างแสนสาหัสแล้วทั้งสิ้น "ถ้าเราเลือกจะกระทำแต่เรื่องง่าย ๆ ชีวิตเราจะต้องประสบกับความยากลำบาก แต่ถ้าเรากล้าที่จะกระทำเรื่องยาก ๆ ให้สำเร็จเราก็จะพบกับความสุขสบาย" เป้าหมายของคนจนและคนชั้นกลางส่วนใหญคือความสุขสบาย ความสุขสบายเป็นเรื่องที่ดี เว้นเสียแต่ว่ามันไม่ทำให้เราเติบโตก้าวหน้าและเปิดโอกาศให้ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ถ้าเป้าหมายของเราคือความร่ำรวย เราอาจถูกหยุดอยู่ที่ความสดวกสบาย แต่ถ้าเป้าหมายของเราคือความสดวกสบาย เราอาจจะได้มันมาเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่เราจะประสบกับความยากลำบากเสียมากกว่า

ดังนั้นหากอยากจะประสบความสำเร็จ เราจำเป็นที่จะต้องลงมือกระทำทั้ง ๆ ที่ในใจอาจจะยังมีความกลัวหรือความกังวล เพื่อที่จะประสบความสำเร็จเราจำเป็นต้องผ่านความยากลำบาก เพราะเมื่อเราผ่านมันไปได้ ความสุขสบายก็จะตามมาเอง อย่าปล่อยให้ความกลัวมาฉุดรั้ง และจงระวังกับดักของความสดวกสบาย