SecretOfTheMillionaireMind

สรุปเนื้อหาของหนังสือ Secret of the millionaire mind เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างทางความคิดระหว่างคนจนกับคนรวย
Secrets of the Millionaire Mind
SecretOfTheMillionaireMind

Secrets of the Millionaire Mind

พูดถึงความมั่งคั่ง ร่ำรวย คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีความต้องการเหล่านี้ แต่จะมีสักกี่คนที่ประสบความสำเร็จในสิ่งเหล่านี้จริง ๆ หากคิดกันคร่าว ๆ ตามทฤษฎี Pareto แล้วจำนวนประชากรเพียง 20% เท่านั้นที่มีความมั่งคั่ง ร่ำรวย ในขณะที่อี
2 min read
Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 17
SecretOfTheMillionaireMind

Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 17

Rich people constantly learn and grow. Poor people think they already know. น้ำเต็มแก้ว คือศัตรูที่สำคัญที่สุด เป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่จะขัดขวางไม่ให้เราประสบความสำเร็จ หากอยากจะประสบความสำเร็จ ประการแรกคือเราต้องตระหนักว่าความไม่รู้ไม่ได้หมายความว่าโง่ และเราต้องเข้
1 min read
Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 16
SecretOfTheMillionaireMind

Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 16

Rich people act in spite of fear. Poor people left fear stop them. ในบทแรก ๆ เราได้กล่าวถึงการได้มาของผลลัพท์หรือผลกรรม ซึ่งมีลำดับดังนี้ ความคิดนำไปสู่ความรู้สึกแสดงออกผ่านการกระทำนำไปสู่ผลลัพท์ที่เกิดขึ้น หากเราพิจารณาถึงกระบวนการนี้จะพบว่ามันแยกออกเป็นสองส่วนคือ สิ
1 min read
Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 15
SecretOfTheMillionaireMind

Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 15

Rich people have their money work hard for them. Poor people work hard for their money. คนส่วนใหญ่มักจะเติบโตมากับคำสอนที่ว่า "จงทำงานหนักเพื่อที่จะได้มีเงินทองมาก ๆ" เราถูกปลูกฝังให้ทำงานเพื่อเงินมาตั้งแต่เด็ก น้อยคนนักที่จะถูกสอนให้รู้จักการใช้
Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 14
SecretOfTheMillionaireMind

Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 14

Rich people manage their money well. Poor people mismanage their money well. แท้ที่จริงแล้ว คนรวยเขาก็ไม่ได้ฉลาดมากเกินกว่าเหล่าคนยากคนจนเท่าไหร่ เพียงแต่เขาเหล่านั้นมีความคิด และมุมมองในเรื่องของการเงินแตกต่างออกไปเท่านั้น สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดระหว่างคนสองกลุ่มนี้คื
Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 13
SecretOfTheMillionaireMind

Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 13

Rich people focus on their net worth. Poor people focus on their working income. เมื่อเราพูดคุยกันในเรื่องเงิน คำถามส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ว่า เรามีรายได้เท่าไหร่ แต่น้อยคนที่จะโฟกัสไปว่าเรามีเงินได้สุทธิเท่าไหร่ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ใช้ชี
Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 12
SecretOfTheMillionaireMind

Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 12

Rich people think both. Poor people think "either/or" นับตั้งแต่เราจำความได้ เรามักจะได้ยินประโยคที่ว่า "ได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง" แต่สำหรับคนรวยแล้วสิ่งที่เขาคิดคือ ทำไมเราต้องเสียถ้าเราสามารถใขว่คว้าทั้งสองอย่างได้พร้อมกัน มันอาจจะฟังดูเป็นคนโลภมาก
Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 11
SecretOfTheMillionaireMind

Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 11

Rich people choose to get paid base on results. Poor people choose to get paid base on time. หลายคนคงเคยได้ยินคำสอนที่ว่า "เรียนหนังสือให้สูง ๆ ทำเกรดให้ได้ดี ๆ เพื่อที่จะได้มีงานดี ๆ มีเงินเดือนดีๆ ขยันทำงานแล้วชีวิตจะมี
1 min read
Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 10
SecretOfTheMillionaireMind

Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 10

Rich people are excellent receivers. Poor people are poor receivers. ทุกประการในโลกนี้ล้วนประกอบไปด้วยสองด้านเสมอ มีมืดย่อมมีสว่าง มีขาวย่อมมีดำ และมีผู้ให้ก็ต้องมีผู้รับ คนเราส่วนใหญ่มักจะถูกสอนให้เป็นผู้ให้ สอนให้เป็นผู้เสียสละตั้งแต่เด็
Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 9
SecretOfTheMillionaireMind

Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 9

Rich people are BIGGER than their problems. Poor people are smaller than their PROBLEMS. หนทางที่จะนำไปสู่ความร่ำรวยมั่งคั่งไม่เคยโรยไปด้วยกลีบกุหลาบ มันเต็มไปด้วยปัญหา อุปสรรค ขวากหนาม กับดักต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นคนจนและคนชั้นกลางส่วนใหญ่มักจะเลือกหนทางที่สะดวกสบาย ในขณะเดียวกันคนรวยจะมองเป้
1 min read
Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 8
SecretOfTheMillionaireMind

Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 8

Rich people are willing to promote themselves and their value. Pool people think negatively about selling and promotion. เราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรถ้าเราไม่กล้าโปรโมทคุณค่าของเราต่อสังคม ไม่กล้าเปิดเผยความรู้ความสามารถหรือสิ่งที่เรามีให้คนอื่นรับรู้ ต่อให้สิ่งนั้นมีค่าแค่ไหน หากไม่
1 min read
Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 7
SecretOfTheMillionaireMind

Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 7

Rich people associate with positive, successful people. Poor people associate with negative and unsuccessful people. ผู้ที่ประสบความสำเร็จจะนำความสำเร็จของผู้อื่นมาเป็นแรงกระตุ้นตนเอง เขามองความสำเร็จของผู้อื่นเป็นแม่แบบในการเรียนรู้ เขาเหล่านี้จะบอกตัวเองอยู่เสมอว่า "เขาทำได้ ฉันก็ต้องทำได้สิ" และเขาเหล่านั้นจะรู้สึกขอบคุณผู้ที
1 min read
Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 6
SecretOfTheMillionaireMind

Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 6

Rich people admire other rich and successful people. Poor people resent rich and successful people. คนรวย ชื่นชน เลื่อมใสผู้ที่ร่ำรวยกว่า ประสบความสำเร็จมากกว่าตน ในขณะที่คนจนกลับไม่ชอบผู้ที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จ ในสายตาของคนจนที่มองคนรวยหรือคนที่ประสบความสำเร็จมักจะเต็มไปด้วย อคติ ความขุ่นแค้น อิจฉาริษยา
Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 5
SecretOfTheMillionaireMind

Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 5

Rich people focus on opportunities, poor people focus on obstacles. If opportunity doesn't knock, build a door. คนรวยมองเห็นโอกาสในขณะที่คนจนมองเห็นแต่อุปสรรค คนรวยมองเห็นความเป็นไปได้ในการเจริญเติบโตในขณะที่คนจนมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะล้มเหลว คนรวยจดจ่ออยู่กับรางวัลที่จะได้รับในขณะที่คนจนจดจ่ออยู่กับความเสี่ยงเกิดขึ้น
1 min read
Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 4
SecretOfTheMillionaireMind

Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 4

Rich people think BIG. Poor people think small. อ้างอิงถึงทฤษฎี The law of Income ที่บอกว่า "You will be paid in direct proportion to the value you deliver according to the marketplace" หากจะพูดอีกแบบก็คือ คุณค่า=ราคา โดยคุณค่าเป็นผลลัพท์โดยตรงจากสี
1 min read
Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 3
SecretOfTheMillionaireMind

Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 3

Rich people are committed to being RICH. Poor people want to be rich. ถ้าหากเราถามผู้คนว่าอยากรวยไหม? คำตอบคือแทบทั้งหมดคืออยากรวย แต่ความจริงแล้วคนเหล่านี้ไม่ได้อยากรวยอย่างแท้จริง สาเหตุก็เพราะว่าเขาเหล่านั้นมีทัศนคติด้านลบต่อความมั่งคั่งร่ำรวยอยู่ภายใต้จิตใต้สำนึ
1 min read
Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 2
SecretOfTheMillionaireMind

Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 2

Rich people play the money game to win, Poor play the money game to not lose. สำหรับเกมส์การเงินแล้ว คนจนจะเล่นเกมรับมากกว่าเกมรุก ไม่มีกีฬาใดที่เล่นแต่เกมรับแล้วจะสามารถเอาชนะได้ ผลของเกมรับมีเพียงเสมอกับแพ้เท่านั้น สิ่งที่คนจนคาดหวังคือความอยู่รอดปลอดภัย
1 min read
Secrets of the Millionaire Mind, Wealth File 1.
SecretOfTheMillionaireMind

Secrets of the Millionaire Mind, Wealth File 1.

Rich people believe "I create my life". Poor people believe "Life happens to me" . หากคิดที่สร้างมั่งคั่งร่ำรวย อย่างแรกคือต้องเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อว่าเราเป็นผู้ที่ควบคุมชีวิตของเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเงิน เชื่อหรือไม่ว่า มีเพียงคนจนเท่านั้นที
1 min read
Secrets of the Millionaire Mind ปฐมบท
SecretOfTheMillionaireMind

Secrets of the Millionaire Mind ปฐมบท

พูดถึงความมั่งคั่ง ร่ำรวย คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีความต้องการเหล่านี้ แต่จะมีซักกี่คนที่ประสบความสำเร็จในสิ่งเหล่านี้จริง ๆ หากคิดกันคร่าว ๆ ตามทฤษฏี Pareto แล้วจำนวนประชากรเพียง 20% เท่านั้นที่มีความมั่งคั่ง ร่ำรวย ในขณะที่อี
1 min read
The Roots Create the Fruits
พัฒนาตนเอง

The Roots Create the Fruits

วันนี้พอมีเวลาว่างเลยรื้อชั้นหนังสือดูว่ามีเล่มไหนที่ยังไม่ได้อ่านบ้าง ทำให้ได้พบกับขุมทรัพย์ที่วางทิ้งไว้บนชั้นหนังสือมานานแสนนาน หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Secrets of the Millionaire Mind ดังนั้นจึงอยากหยิบเอาเนื้อหาที
1 min read