Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 7

Rich people associate with positive, successful people. Poor people associate with negative and unsuccessful people.

ผู้ที่ประสบความสำเร็จจะนำความสำเร็จของผู้อื่นมาเป็นแรงกระตุ้นตนเอง เขามองความสำเร็จของผู้อื่นเป็นแม่แบบในการเรียนรู้ เขาเหล่านี้จะบอกตัวเองอยู่เสมอว่า "เขาทำได้ ฉันก็ต้องทำได้สิ" และเขาเหล่านั้นจะรู้สึกขอบคุณผู้ที่ประสบความสำเร็จก่อนหน้าเหล่านั้น ที่ได้กรุยทางสร้างแม่แบบไว้ให้เรียนรู้ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกเอง ดังนั้นวิธีการในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้ได้รวดเร็วที่สุดคือเรียนรู้วิธีสร้างความร่ำรวยจากผู้ที่ร่ำรวยเท่านั้น นอกจากวิธีทำเงินแล้วยังมีวิธีคิด มุมมองต่อเรื่องราวต่าง ๆ ที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝน

ในขณะที่คนจน เมื่อได้ยินได้ฟังความสำเร็จของผู้อื่น บ่อยครั้งที่คนเหล่านี้ทำคือการตัดสิน วิจารณ์ เยาะเย้ย และพยายามดึงเขาเหล่านั้นให้มาอยู่ในระดับเดียวกับตน คำถามคือเราอยากจะเรียนรู้ หรือค้นหาแรงบันดาลใจอะไรจากคนที่เราไม่ให้คุณค่า คนที่เราเยาะเย้ยเขา คนที่เรามองว่าเขาแย่กว่าเราได้บ้าง เมื่อเราปล่อยให้ความอิจฉาริษยามาพรางตา เราจะมองไม่เห็นข้อดีอะไรเลยจากเขาเหล่านั้น และเมื่อมองไม่เห็นความดีความเก่ง ย่อมไม่เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วเขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จร่ำรวยมาด้วยประการใด

เราจะทำอย่างไรถ้าเราต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา คำแนะนำแรกคืออย่าให้เขาเหล่านั้นมาเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณ หน้าที่หลักของเราคือการใช้สิ่งที่เราเรียนรู้ไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้น มีความสุขยิ่งขึ้น ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ร่ำรวยยิ่งขึ้น ส่วนคำแนะนำถัดมาคือการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อสิ่งเหล่านี้ การตกอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้แม้จะมีความยากลำบาก แต่หากเรามองว่ามันคือเวทีของการฝึกฝน นั่นย่อมทำให้เรารู้สึกดีขึ้น เมื่อเราผ่านพ้นมันไปได้เราจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุด เปรียบดังกับต้นไม้ที่เติบโตอยู่เหนือเหล่าวัชพืช ต้นไม้ที่ไม่อาจเติบโตเหนือวัชพืชก็เป็นได้เพียงวัชพืชประเภทหนึ่งเท่านั้น ในโลกนี้ไม่มีอะไรมีความหมายต่อตัวเรา เว้นเสียแต่เราจะกำหนดให้มันมีความหมาย เช่นเดียวกันกับ คำตัดสิน คำวิจารย์ การดูหมิ่นดูแคลน เหล่านี้ก็ไม่มีความหมายต่อเรา ถ้าเราไม่ให้คุณค่าแก่มัน ดังนั้นทุกครั้งที่เผชิญกับคำพูดเหล่านี้ ปฏิกิริยาแบบนี้ ให้นำมาเป็นบทเรียนในการเตือนตนเองว่า เราต้องไม่กระทำสิ่งแย่ ๆ เหล่านี้ คำแนะนำสุดท้ายหากไม่สามารถอดทนต่อสิ่งรอบตัวที่เป็นแบบนี้ได้คือการพาตัวเองออกมาจากที่ตรงนั้น ความคิดด้านลบก็เป็นเหมือนเชื้อโรค ถ้าเราไม่แข็งแกร่งพอที่จะต้านทานมัน เราจะถูกมันกัดกร่อนและกลืนกินไปในที่สุด ชีวิตเป็นของเรา มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำให้มันดี มีความสุข หากรู้ว่ายากต้านทานใหวก็อย่าปล่อยให้ทุกอย่างย่ำแย่เกินแก้ไข

มีประโยคหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า "หากอยากประสบความสำเร็จ ก็จงพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางผู้ที่ประสบความสำเร็จ" นี่ย่อมไม่ใช่ประโยคที่กล่าวมาอย่างเลื่อนลอย จากผลการวิจัยพบว่าเราจะเป็นคนแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับบุคคลรอบตัวเรา 5 คนโดยเฉลี่ย  คนรวยเขาไปตีกอล์ฟไม่ใช่เพราะเขารักหรือหลงใหลในกีฬาประเภทนี้อย่างจริงจัง (ยกเว้นบางคนที่ชอบจริง ๆ ) เขาใช้การตีกอล์ฟเพื่อเป็นสะพานเชื่อมเข้าหากลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จ ผู้ที่ร่ำรวย ทำความรู้จักและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของคนรวย เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเอง หากจะพูดให้ถูกคือ "มันไม่ใช่แค่ว่าเรารู้อะไร สิ่งที่สำคัญที่แท้จริงคือ เรารู้จักใคร" ดังนั้นหากเราต้องการที่จะบินสูงเยี่ยงอินทรี อย่าใช้เวลาแทบทั้งหมดในชีวิต ไปกับการว่ายน้ำไปกับฝูงเป็ด