Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 8

Rich people are willing to promote themselves and their value. Pool people think negatively about selling and promotion.

เราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรถ้าเราไม่กล้าโปรโมทคุณค่าของเราต่อสังคม ไม่กล้าเปิดเผยความรู้ความสามารถหรือสิ่งที่เรามีให้คนอื่นรับรู้ ต่อให้สิ่งนั้นมีค่าแค่ไหน หากไม่เอาไปใช้ประโยชน์ก็ไม่มีความหมาย ยกตัวอย่างเช่นการทำงาน ต่อให้เราทำงานเก่งแค่ไหน มีความรู้ความเชี่ยวชาญแค่ไหน หากไม่ป่าวประกาศออกไป บริษัทที่ต้องการความรู้ความสามารถของเราย่อมหาเราไม่พบ และแน่นอนว่าเราย่อมไม่มีโอกาศได้งานที่เราถนัด ที่เรารัก เทียบกับคนที่มีความกล้าที่จะประกาศตนออกไปว่ามีอะไรดี ย่อมมีโอกาศที่จะได้งานดี ๆ ที่ตรงตามความรู้ความสามารถที่มี เราต้องเข้าใจก่อนว่าไม่มีใครในโลกนี้เก่งมาตั้งแต่เกิด คนที่จะเก่งได้ต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนทั้งนั้น ดังนั้นจงเชื่อมั่นศักยภาพในการเรียนรู้ของตนเอง เมื่อมีความเชื่อมั่นและมีโอกาศได้ฝึกฝน ความเก่งความเชี่ยวชาญจะตามมาเอง

หลายคนเชื่อว่าเมื่อมีความรู้ความสามารถ โอกาศย่อมเดิมเข้ามาหาเอง แต่โอกาศจะมาหาคุณได้นั้นก็ต่อเมื่อมีคนรู้ว่าคุณมีสิ่งที่เขาต้องการ ในความเป็นจริงโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขัน ไม่มีอะไรที่หาไม่ได้ในท้องตลาด มันจึงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องประกาศให้โลกรู้ว่า สิ่งที่เรามีมันดีกว่าสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาดยังไง เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องโปรโมท โน้มน้าวให้คนหันมาสนใจในสิ่งที่เรามี โลกทุกวันนี้ใครที่ทำการโปรโมทเก่งกว่า ย่อมมีโอกาศที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า และเหล่าคนรวยส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่เชี่ยวชาญในการโปรโมทในสิ่งที่เขาเหล่านั้นมีให้โลกได้รับรู้ พวกเขาจึงมีโอกาศที่สร้างรายได้จากสิ่งที่มีอยู่มากกว่าคนจน

Robert Kiyosaki ผู้เขียนหนังสือ Rich Dad, Poor Dad บอกว่า ธุรกิจทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่ตัดสินความสำเร็จกันที่การขาย ไม่เว้นแม้แต่การเขียนหนังสือ ทุกวันนี้น้อยคนที่จะจำได้ว่านักเขียนคนไหนเขียนหนังสือได้ดี แต่คนส่วนใหญ่จะจำชื่อนักเขียนที่เขียนหนังสือที่ขายดีที่สุดได้เป็นอย่างดี และแน่นอนว่าจะขายดีได้ต้องมีการโปรโมทให้รับรู้อย่างกว้างขวาง การจะเป็นผู้นำก็ต้องอาศัยการขายเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นประธานาธิบดี คนที่จะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีต้องมีความสามารถในการโน้มน้าว จูงใจ ขายฝัน ให้พรรคเลือกเขาเป็นตัวแทนลงชิงตำแหน่ง ให้ประชาชนเลือกเขาเป็นผู้นำ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องของการโปรโมทตนเองให้สังคมได้รับรู้ทั้งสิ้น หากปราศจากความสามารถในการโปรโมทตนเอง ย่อมไม่อาจขึ้นเป็นผู้นำได้

ดังนั้นหากอยากจะประสบความสำเร็จ เราต้องเชื่อมั่นในคุณค่า ศักยภาพ ความสามารถ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรืออะไรก็ตามที่เรามีอยู่ และต้องกล้าที่จะประกาศออกไปให้โลกรับรู้ในสิ่งที่เรามี แล้วโอกาศจะเข้ามาหาคุณเอง