Secrets of the Millionaire Mind: Wealth File 9

Rich people are BIGGER than their problems. Poor people are smaller than their PROBLEMS.

หนทางที่จะนำไปสู่ความร่ำรวยมั่งคั่งไม่เคยโรยไปด้วยกลีบกุหลาบ มันเต็มไปด้วยปัญหา อุปสรรค ขวากหนาม กับดักต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นคนจนและคนชั้นกลางส่วนใหญ่มักจะเลือกหนทางที่สะดวกสบาย ในขณะเดียวกันคนรวยจะมองเป้าหมายในชีวิตเป็นหลัก ส่วนปัญหาหรืออุปสรรคคือความท้าทาย เมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาเขาเหล่านั้นจะมีความกระตือรือร้นที่จะแก้ไข ขณะที่คนจนมองปัญหาเป็นสิ่งกีดขวาง ดังนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหา สิ่งแรกที่เขาเหล่านั้นคิดคือการหลีกเลี่ยง ไม่ใช่แก้ใข พยายามพาตัวเองออกห่างจากปัญหาให้มากที่สุด เคล็ดลัพท์ในการที่จะประสบความสำเร็จไม่ใช่การหลีกเลี่ยงปัญหาให้ได้มากที่สุด แต่คือการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุด เพราะทุกครั้งที่เราแก้ปัญหาสำเร็จเราจะเรียนรู้ เติบโต และแข็งแกร่งขึ้นอีกขั้นหนึ่ง

หากเราแบ่งความยากของปัญหาออกเป็น 10 ระดับและเราเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาที่มีความยากในระดับ 2 เมื่อเรามองปัญหาระดับ 5 เราจะรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มาก แต่เมื่อไหร่ที่เราก้าวข้ามผ่านมันไปและมองย้อนกลับมาเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ยากเย็นยิ่งใหญ่จนยากจะข้ามผ่านอย่างที่เราคิด จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ขนาดของปัญหา แต่คือขนาดของเรา ขนาดของหัวใจ ขนาดของความกล้าในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคของ ดังนั้นยิ่งเผชิญกับปัญหาที่ใหญ่ยิ่งเป็นโอกาศดีที่จะได้เรียนรู้และเติบโตขึ้น จงอย่ากลัวที่จะเผชิญกับปัญหา สิ่งที่ต้องกลัวที่แท้จริงคือการไม่มีปัญหาให้แก้ใขต่างหาก จงจำไว้เสมอว่า การที่ชีวิตไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ เลยคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุด เพราะเราจะไม่มีโอกาศในการเติบโต เรียนรู้ และพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นเลย ชีวิตก็เหมือนต้นไม้ เมื่อไม่เติบโต ก็มีแต่จะเหี่ยวเฉาและแห้งตายไปอย่างไร้ความหมาย

ขณะที่คนรวยพยายามแก้ใขปัญหาต่าง ๆ ที่ขัดขวางไม่ให้เขาไปถึงเป้าหมายได้ สิ่งที่คนจนทำเมื่อเผชิญกับปัญหาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่คือบ่น ก่นด่า ตัดพ้อต่อว่า และหลีกเลี่ยงในท้ายที่สุด เมื่อเขาเหล่านั้นไม่แก้ปัญหา ปัญหาเหล่านั้นย่อมไม่หายไปไหน ปัญหาต่าง ๆ คอยวนเวียนพัวพันอยู่รอบตัวอย่างนั้นไปตลอด และคนเหล่านั้นก็จะบ่น ๆ เป็นวังวนอยู่เช่นนี้เรื่อยไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนกลายเป็นอุปนิสัยของคนจนที่เรากล่าวไปในข้างต้น เคล็ดลับที่จะทำให้เราเป็นคนรวยคือทำตัวเราให้ใหญ่กว่าทุกปัญหาที่เผชิญอยู่ ไม่ใช่การทำตัวเหนือปัญหา