สรุป: ทำไมบ้านทำร้ายเรา-ลูกไม่ควรเป็นคนที่คุณรักมากที่สุด

ครั้งแรกที่อ่านหัวข้อนี้แล้วรู้สึกแปลกใจ ว่าทำไมลูกถึงไม่ควรเป็นคนที่เรารักมากที่สุด ผู้เขียนชี้ให้เห็นความรักระหว่าง พ่อ แม่ และลูก ถึงแม้จะเป็นความรักเหมือนกัน แต่ก็เป็นความรักที่ตั้งอยู่ในบริบทที่แตกต่างกัน ที่เหมือนกันคือ ความรัก แต่ที่ต่างกันคือความสัมพันธ์

คู่ชีวิต คือคนที่จะอยู่กับเราตลอดไป แต่กับลูก วันหนึ่งในอนาคตเขาก็ต้องแยกจากไปมีคู่ครองและสร้างครอบครัวของเขา สำหรับผู้อ่านแล้วคิดว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่รักมากหรือรักน้อย แต่อยู่ที่การรู้จักปล่อยวางความรักที่มีต่อลูกมากกว่า

จากครอบครัวตัวอย่างที่ผู้เขียนได้ยกมาชี้ให้เห็นว่า ปัญหาครอบครัวระหว่างแม่สามีกับลูกสะใภ้ พ่อตากับลูกเขย ล้วนเกิดจากการที่พ่อแม่ไม่สามารถปล่อยวางความรักที่มีต่อลูกได้ ซึ่งที่พ่อแม่เป็นแบบนี้ก็สืบเนื่องมาจากสังคมและสภาพแวดล้อมเป็นสาเหตุหลัก

กับครอบครัวแล้ว ความสัมพันธ์ของสามีภรรยาถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งเหนือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นกับพ่อแม่ หรือลูก และเมื่อลูกเติบโตขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดีของพ่อแม่ เขาก็จะเรียนรู้ และเข้าใจถึงบริบทของความสัมพันธ์กับความรัก และเมื่อเขามีครอบครัว เขาก็จะนำสิ่งที่เขาเรียนรู้มาใช้กับครอบครัวของเขา ส่งต่อกันเป็นทอดๆ จากรุ่นสู่รุ่น

จะเป็นครอบครัวที่แข็งแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเท่านั้น