ครอบครัว

บอกเล่า แบ่งปัน ความคิดเห็น มุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว
ปลาน้อยที่ลอยล่องตามธารธารา กับปลาแก่ที่ว่ายทวนกระแสนที
ชีวิต

ปลาน้อยที่ลอยล่องตามธารธารา กับปลาแก่ที่ว่ายทวนกระแสนที

เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ชีวิตคนเรานั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากปลาแซลมอนเท่าใดนัก ในยามแรกเริ่มเติบโตนั้น เราต่างมุ่งแสวงหาความหมายของชีวิต ออกเดินทางไปศึกษาหาความรู้ พาตัวเองเข้าสู่เมืองใหญ่ บ้างก็หวังใขว่คว้าโอกาสอันดี บ้างก็หวังที่จะชื่นชมกับแสงสีอันตระการตา
สรุป: ทำไมบ้านทำร้ายเรา-ทุกครั้งที่แยกทางถือเป็นการฟื้นฟูจิตใจ
ครอบครัว

สรุป: ทำไมบ้านทำร้ายเรา-ทุกครั้งที่แยกทางถือเป็นการฟื้นฟูจิตใจ

หัวข้อแรกผู้เขียนพูดถึงการแยกจากที่สำคัญในชีวิตของคนเรา ครั้งแรกคือการแยกจากครรภ์มารดาตอนเราคลอด และครั้งที่สองคือตอนที่เราแยกจากครอบครัวไปมีความรักและมีครอบครัวใหม่ โดยเน้นไปที่การแยกจากครั้งทีสอง เนื่องจากการแยกจากครั้งแรกเป็นสิ่งที่เป็นไปตามกลไกธรรมชาติ แต่การแยกจากครั้งที่สอง เราสามารถเลือกได้ > “เพราะเราตัดสินใจเลือกได้ ชีวิตของเราจึ
สรุป: ทำไมบ้านทำร้ายเรา-อย่าเอาเกณฑ์ของตัวเองมาวัดกับอีกฝ่าย
ครอบครัว

สรุป: ทำไมบ้านทำร้ายเรา-อย่าเอาเกณฑ์ของตัวเองมาวัดกับอีกฝ่าย

สาเหตุหลักของความขัดแย้ง หรือไม่เข้าใจกันของคู่รัก เกิดจากการที่เราเคยชินกับการตัดสินคนอื่นจากมุมมองของเราเป็นหลัก ตัดสินคนอื่นโดยใช้ประสบการณ์ของเราเป็นเกณฑ์ โดยลืมไปว่า คนเราทุกคนล้วนมีมุมมองในเรื่องเดียวกันแตกต่างกันออกไป ถ้าหากเราหวังจะเข้าใจคนอื่น เราต้องรู
สรุป: ทำไมบ้านทำร้ายเรา-อย่านำกฎระเบียบของอำนาจหน้าที่กลับมาบ้าน
ครอบครัว

สรุป: ทำไมบ้านทำร้ายเรา-อย่านำกฎระเบียบของอำนาจหน้าที่กลับมาบ้าน

ความสัมพันธ์ของมนุษณ์ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และความสัมพันธ์ทางสังคม ความสัมพันธ์แต่ละแบบมีกลไกการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเดียวกันในการจัดการความสัมพันธ์ทั้งสองรูปแบบได้ ความสัมพั
สรุป: ทำไมบ้านทำร้ายเรา-ลูกไม่ควรเป็นคนที่คุณรักมากที่สุด
ครอบครัว

สรุป: ทำไมบ้านทำร้ายเรา-ลูกไม่ควรเป็นคนที่คุณรักมากที่สุด

ครั้งแรกที่อ่านหัวข้อนี้แล้วรู้สึกแปลกใจ ว่าทำไมลูกถึงไม่ควรเป็นคนที่เรารักมากที่สุด ผู้เขียนชี้ให้เห็นความรักระหว่าง พ่อ แม่ และลูก ถึงแม้จะเป็นความรักเหมือนกัน แต่ก็เป็นความรักที่ตั้งอยู่ในบริบทที่แตกต่