สรุป: ทำไมบ้านทำร้ายเรา-อย่าเอาเกณฑ์ของตัวเองมาวัดกับอีกฝ่าย

สาเหตุหลักของความขัดแย้ง หรือไม่เข้าใจกันของคู่รัก เกิดจากการที่เราเคยชินกับการตัดสินคนอื่นจากมุมมองของเราเป็นหลัก ตัดสินคนอื่นโดยใช้ประสบการณ์ของเราเป็นเกณฑ์ โดยลืมไปว่า คนเราทุกคนล้วนมีมุมมองในเรื่องเดียวกันแตกต่างกันออกไป ถ้าหากเราหวังจะเข้าใจคนอื่น เราต้องรู้จักปล่อยวางกฏเกณฑ์ที่เราใช้ในการตัดสินเขา แล้วหันไปทำความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ จากมุมมองของเขาแทน

กับครอบครัวแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือความรู้สึก การเข้าใจและยอมรับความรู้สึกของกันและกันถือเป็นหัวใจหลักของความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

สาเหตุหลักของความผิดพลาดเมื่อเราพยายามทำความเข้าใจคู่รักของเรา แต่กลับทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเขา คือ

  1. การคาดเดา หลายครั้งที่เราคาดเดาความต้องการของอีกฝ่ายจากคำพูด การกระทำเป็นหลัก โดยมองข้ามความรู้สึกที่แท้จริงที่เขาต้องการสื่อสารกับเราไป
  2. การตัดสิน บางครั้งเรามักจะตัดสินคำพูดและการกระทำของคู่รักผ่านมุมมองของเราเป็นหลัก ผลลัพท์ของคำพูดหรือการกระทำของเขามีแค่ ถูก หรือ ผิด เท่านั้น แต่ถูกหรือผิดในมุมมองของเราใช่ว่าจะเป็นคำตอบเดียวกับเขาเสมอไป
  3. การแสดงความคิดเห็น หลายคราที่อีกฝ่ายพูดถึงปัญหา เรามักจะรีบแสดงความคิดเห็น หรือหาวิธีการแก้ใขต่าง ๆ ให้เขา แต่แท้ที่จริงแล้วเขาอาจจะไม่ได้ต้องการให้เราแสดงความคิดเห็นหรือวิธีแก้ปัญหา แท้จริงแล้วเขาแค่อาศัยปัญหาเป็นตัวเชื่อมในการแสดงความรู้สึก ระบายความอัดอั้นเพื่อให้เราร่วมรับรู้ก็แค่นั้น มันจะยิ่งเลวร้ายลงไปอีกถ้าเราพยายามแก้ปัญหาโดยใช้มุมมองของเราเป็นหลัก
“ดังนั้นอย่าพยายามหาคำตอบจากภายนอก แต่ควรค้นหาจากความรู้สึกภายใน”

จากหลายเรื่องราวที่ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างมาชี้ให้เห็นว่า สำหรับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวแล้ว การการสื่อสารทางความรู้สึก มีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ดังคำกล่าวที่ว่า “สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่อยู่ที่อีกฝ่ายรู้สึกอย่างไรต่างหาก”

หัวใจหลักของความต้องการด้านจิตใจคือความรู้สึก และคุณค่าของมันอยู่ที่การ แลกเปลี่ยน เข้าใจ และยอมรับ ความรู้สึกซึ่งกันและกัน