Wyckoff in Depth - Part IV

ACCUMULATION

ช่วงสะสมหรือกักตุน เป็นช่วงที่ตลาด sideway ออกข้างหลังจากที่ราคาหุ้นตกลงมาพอสมควร เป็นช่วงที่เราจะเห็นความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามหลัก Cause and Effect บรรยากาศตลาดในช่วงนี้จะอึมครึมน่ากลัว เต็มไปด้วยข่าวร้ายเพื่อบีบให้คนที่มีหุ้นยอมขายออกมา เราจะเห็นเหตุการณ์สำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของเทรนใหม่อย่าง Bearish Shake หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Spring ที่รายใหญ่ทำเพื่อ หนึ่งบังคับเทรดเดอร์ที่เปิด Long อยู่ Stop loss, สองบีบให้คนที่คิดว่าราคาหุ้นจะลงต่อขายหุ้นออกมา สามหลอกให้เทรดเดอร์ที่คิดว่าราคาจะลงต่อเปิด Short และแน่นอนว่าจะถูก Stop loss เมื่อราคาถูกดึงกลับมาอยู่ในกรอบ Trading Rang อีกครั้ง เหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นหลายครั้งหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นได้

ก่อนที่ราคาจะขึ้นนั้นจะมีการทดสอบแนวต้านเพื่อเช็คแรงขาย ถ้าแรงขายยังหนาแน่นราคาจะกลับตัวลงไป บางครั้งอาจจะมีการทำ Spring หลายรอบเพื่อบีบให้ขายออกมาเพื่อทอนความแข็งแรงของแนวต้าน

Accumulation จะมีลักษะที่สำคัญดังนี้

  1. ปริมาณการซื้อขายและความผันผวนลดลง
  2. การทดสอบกรอบบนของ TR ด้วยปริมาณการซื้อขายที่น้อย เป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่มีแรงขาย เว้นเสียแต่จะเบรคออกจากกรอบ
  3. มีการทดสอบจุดต่ำสุดของกรอบ TR หรือ Low ก่อนหน้าที่เกิดในกรอบ TR
  4. ราคาขึ้นช้าแต่ลงเร็ว กล่าวคือระยะเวลาที่ราคาใต่ขึ้นนั้นยาวกว่าระยะเวลาที่ราคาตกลง
  5. เกิดการยกตัว HH และ HL ในช่วงท้ายก่อนที่จะเป็นขาขึ้น

REACCUMULATION

ReAccumulation นั้นมีโครงสร้างทุกอย่างเหมือนกันกับ Accumulation แตกต่างกันเพียงจุดต้นกำเนิด Accumulation เริ่มตอนในช่วงที่ราคาหุ้นเริ่มหยุดลง ส่วน ReAccumulation นั้นเริ่มต้นตอนที่ราคาหุ้นเริ่มหยุดขึ้น

ReAccumulation นั้นเป็นผลมาจากเทรนก่อนหน้า ในตอนต้นเทรนนั้นทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของรายใหญ่ แต่ในช่วงที่เทรนกำลังพัฒนานั้น หุ้นบางส่วนจำเป็นต้องไหลออกจากมือรายใหญ่ไป ทำให้อำนาจในการควบคุมราคาหุ้นลดลง ดังนั้นรายใหญ่จึงจำเป็นต้องรวบหุ้นคืนเพื่อเพิ่มอำนาจการควบคุมทิศทางราคาหุ้น

ระยะเวลาของช่วง ReAccumulation นั้นขึ้นอยู่กับอัตราส่วนหุ้นในมือของรายใหญ่ ถ้าหุ้นส่วนใหญ่ยังอยู่ในมือรายใหญ่ ก็จะใช้เวลาไม่มาก กล่าวคือ ยิ่งหุ้นอยู่ในมือรายใหญ่น้อยเท่าไหร่ ระยะนี้ก็จะยิ่งกินเวลานานเท่านั้น

ReAccumulation กับ Distribution นั้นมีจุดเริ่มต้นเหมือนกันคือ เริ่มต้นหลังจากที่ราคาหยุดขึ้น การวิเคราะห์ราคาและปริมาณการซื้อขายจึงสำคัญมาก มิฉะนั้นจะเกิดการเข้าใจผิด และตัดสินใจผิดพลาดได้

ข้อสันนิษฐาน: สิ่งที่ใช้แยกว่าหุ้นอยู่ในช่วงสะสมหรือช่วงกระจายหุ้นคือ ปริมาณการซื้อขาย ทั้งสองช่วงนี้อาจจะมีโครงสร้างราคาที่คล้ายกัน แต่โครงสร้างปริมาณการซื้อขายนั้นกลับแตกต่างกัน ดังนั้นการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายจึงสำคัญมาก

DISTRIBUTION

ช่วงกระจายหุ้น คือช่วงที่เราเคลื่อนไหว sideway ออกข้างหลังจากที่ราคาขึ้นมานาน เป็นช่วงที่รายใหญ่ปล่อยของออกสู่ตลาดและเตรียมตัวเปิด position เพื่อทำกำไรในขาลง

ตามกฏพื้นฐานของเหตุและผล การขายหุ้นของรายใหญ่ในช่วงนี้นั้นส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงในอนาคตอันไกล้ ระยะเวลาที่ใช้กระจายหุ้นนานเท่าใด ระยะเวลาที่ราคาหุ้นอยู่ในช่วงขาลงหลังจากนี้ก็จะนานเท่านั้น

ช่วงระหว่างการกระจายหุ้นนั้น รายใหญ่จะใช้สื่อต่าง ๆ ในการสร้างบรรยากาศเพื่อดึงดูดเม่าเข้ามารับหุ้นต่อ ตลาดจะมีแต่ข่าวดี ราคาหุ้นในช่วงนี้จะมีโครงสร้างและรูปแบบเช่นเดียวกับช่วงสะสมหุ้นหรือ Accumulation แต่อย่างไรก็ตาม มันไม่มีอะไรการันตีว่ามันจะเกิดขึ้นเป๊ะ ๆ

ลักษณะที่สำคัญของช่วง Distribution

  1. ช่วงราคากว้างกว่าปกติพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าปกติ และเกิดขึ้นต่อเนื่อง
  2. ราคาลงไปทดสอบแนวรับหรือกรอบล่างของ TR โดยที่ปริมาณการซื้อขายไม่เพิ่มขึ้น
  3. ต้องมีการทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้าที่ซึ่งเป็นแนวต้าน หรือจุดสูงสุดก่อนหน้าที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบราคา
  4. การเคลื่อนที่ของราคาของขาขึ้นในกรอบ TR นั้นช้าและใช้เวลานานกว่าขาลง
  5. เกิดการทำ Lower High และ Lower Low ในช่วงระยะสุดท้ายก่อนที่ราคาจะกลับมาเป็นขาลงเต็มตัว

REDISTRIBUTION

Redistribution เป็นช่วงที่เกิดระหว่างเทรนขาลง จุดเริ่มต้นของระยะนี้เหมือนกับช่วง Accumulation แต่ทิศทางราคาหลังจากนี้นั้นเป็นคนละทาง วิเคราะห์จึงจำเป็นต้องมีความแม่นยำ เพื่อป้องกันการอยู่ผิดฝั่ง


เหตุที่เกิดนั้นอาจจะมาจากการที่รายใหญ่ปิด position ที่ short ไว้จากด้านบนที่กรอบล่างของ TR เพื่อทำกำไรและเพื่อให้เกิดแนวรับ ในระหว่างนี้ก็ถือโอกาสปรับขนาดของ Position ระยะเวลาในช่วง Redistribution จะสั้นหรือยาวนานนั้นขึ้นอยู่กับว่ารายใหญ่มีอำนาจในการคุมเกมส์กี่เปอร์เซนต์ ถ้าอำนาจส่วนใหญ่ยังอยู่ในมือรายใหญ่ ช่วงนี้จะเกิดไม่นาน แต่ถ้าไม่ระยะนี้จะกินเวลานานจนกว่าอำนาจในมือรายใหญ่จะมากพอตามที่ต้องการ