ตำราแท่งเทียน

จุดกลับตัว หรือ Reversal Point คือ สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค มันคือห่านทองคำที่แท้จริงของระบบเทรดทุกระบบ การวิเคราะห์แท่งเทียนนั้นช่วยค้นหาความน่าจะเป็นที่แนวโน้มของราคาหุ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลง การทำความเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังแท่งเทียนแต่ละแท่งนั้นสร้างความได้เปรียบในการเข้าซื้อขายหุ้น

จิตวิทยามวลชนในตลาดนั้นสะท้อนออกมาในรูปแบบของแท่งเทียนนั้นเปรียบเสมือนเสียงหวูด เสียงล้อบดราง และเสียงปล่อยไอน้ำก่อนที่รถไฟจะเทียบชานชาลา ซึ่งบ่งบอกว่ารถไฟนั้นกำลังจะหยุด แนวโน้มราคาหุ้นนั้นก็เปรียบเสมือนกับรถไฟมันไม่สามารถหยุดหรือเปลี่ยนทิศทางได้อย่างทันทีทันใด ต้องใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ในการเปลี่ยนทิศทาง การปรากฏตัวของสัญญาณต่าง ๆ นั้นสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของผู้คนที่อยู่ในตลาด

ดังนั้นการเข้าใจอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ และทำการซื้อขายไปในทิศทางเดียวกับคนส่วนใหญ่ถึงจะสามารถทำกำไรได้

Candlestick Formations

แท่งเทียนเดี่ยว

ราคาหุ้นในตลาดนั้นมีอยู่เพียงสามทางคือ ขึ้น ลง และไม่เปลี่ยนแปลง ราคาที่สะท้อนออกมาในรูปแบบแท่งเทียนแต่ละแท่งนั้นเปรียบได้กับหยินหยาง หยินคือหมีหรือแรงขาย หยางคือกระทิงหรือแรงซื้อ สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแท่งเทียนนั้นคือ อารมณ์ของมวลชนที่อยู่ในตลาด ดังนั้น การอ่านแท่งเทียน แท้ที่จริงคือการอ่านอารมณ์ที่เกิดขึ้นของมวลชนในตลาด ณ เวลาหนึ่ง เพื่อคาดเดาอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Long Days: คือแท่งเทียนยาวที่สะท้อนให้เห็นความห่างของราคาเปิดกับราคาปิด แท่งเทียนต้องยาวแค่ไหนถึงจะถือว่าเป็น Long Days นั้นต้องเทียบขนาดแท่งเทียนเฉลี่ยย้อนหลังไปหนึ่งถึงสองสัปดาห์

Long Days

Sort Days: นั้นตรงกันข้ามกับ Long Days คือแท่งเทียนสั้นผิดปกติเมื่อเทียบกับแท่งเทียนเฉลี่ยย้อนหลังตลอดหนึ่งถึงสองสัปดาห์

Sort Days

Black Marubozu คำว่า Marubozu หมายถึงปิดตายในภาษาญี่ปุ่น เทียบได้กับแท่งเทียนที่ไม่มีใส้ทั้งบนและล่าง Black Marubozu จึงหมายถึงแท่งเทียนทึบยาวที่ไม่มีใส้เทียน ซึ่งสื่อถึงความกลัวของผู้คนในตลาดหรือความอ่อนแอของฝ่ายซื้อ มักจะพบในตลาดขาลงหรือในช่วงกลับตัวของตลาดขาขึ้น ความยาวของแท่งเทียนนั้นยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงขนาดของความกลัวของผู้คนด้วย เช่นในช่วงสุดท้ายของแนวโน้มขาลงผู้คนมักจะกลัวสุดขีด จึงเทขายออกมามากกว่าปกติ จึงมักจะเป็นแท่งทึบยาวในช่วงท้ายของแนวโน้มขาลงก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนทิศทางราคา

Black Marubozu

White Marubozu คือแท่งยาวโปร่งโดยไม่มีใส้เทียนทั้งบนล่าง เป็นแท่งเทียนที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งฝ่ายกระทิงหรือฝ่ายซื้อ มักจะเกิดในต้นเทรนหรือในช่วงกลับตัว เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ฮึกเหิมของผู้คนในตลาด นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของมวลชนว่ามูลค่าของหุ้นตัวดังกล่าวนั้นจะเพิ่มมากขึ้นกว่าราคาปัจจุบัน จึงแย่งกันซื้อจนตั้งแต่ราคาเปิดจนถึงราคาปิด

White Marubozu

Closing Marubozu คือแท่งยาวที่ไม่มีใส้ด้านปิด กล่าวคือแท่งขาวจะไม่มีใส้ด้านบน แท่งดำจะไม่มีใส้ด้านล่าง ทั้งคู่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งเช่นเดียวกัน แท่งโปร่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกระทิง ในขณะที่แท่งทึบนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฝ่ายหมี

Closing Marubozu

Opening Marubozu คือแท่งยาวที่ไม่มีใส้เทียนในด้านเปิด กล่าวคือ แท่งขาวจะไม่มีใส้ด้านล่าง แท่งดำจะไม่มีใส้เทียนด้านบน เป็นสัญญาณที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่ง แต่ความแข็งแกร่งนั้นไม่เท่ากับ Closing Marubozu

Opening Marubozu

Spinning Top คือแท่งเทียนที่มีลำตัวเทียนสั้น แต่ใส้เทียนยาวทั้งสองด้าน สะท้อนให้เห็นถึงอาการลังเลของทั้งสองฝ่าย เกิดขึ้นเป็นปกติในตลาด side way แต่ในตลาดที่มีเทรด ราคาในวันถัดไปมักจะวิ่งไปในทิศทางเดียวกับราคาเปิด ความยาวของใส้เทียนนั้นไม่สำคัญเท่ากับตัวเทียน  

Spinning Top

Doji นั้นเป็นหนึ่งในสัญญาณที่สำคัญที่สุดของการวิเคราะห์แท่งเทียน เกิดขึ้นจากราคาเปิดและปิดไกล้เคียง หรือเป็นราคาเดียวกัน ความสำคัญของโดจินั้นขึ้นอยู่กับความยาวของใส้เทียน ยิ่งยาวเท่าไหร่ ยิ่งสำคัญเท่านั้น

Doji

การเรียนรู้สัญญาณแท่งเทียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ลักษณะสัญญาณแท่งเทียนนั้นมีหลากหลาย ดังนั้นเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงแบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ออกเป็นสองส่วน คือส่วนที่เป็นสัญญาณหลัก ที่จำเป็นต้องเรียนรู้และจดจำให้ได้ กับส่วนที่เป็นสัญญาณรอง

กลุ่มสัญญาณหลัก (MAJOR SIGNALS)

กลุ่มสัญญาณรอง (SECONDARY SIGNALS)

 • THE TRI STAR
 • THREE BLACK CROWS
 • THREE IDENTICAL CROWS
 • TWO CROWS
 • UPSIDE GAP TWO CROWS
 • MEETING LINES
 • BELT HOLD
 • UNIQUE THREE RIVER BOTTOM
 • THE BREAKAWAY
 • THREE INSIDE UP & THREE INSIDE DOWN
 • THREE STARS IN THE SOUTH
 • THREE WHITE SOLDIERS
 • ADVANCE BLOCK
 • DELIBERATION
 • CONCEALING BABY SWALLOW
 • STICK SANDWICH
 • HOMING PIGEON
 • LADDER BOTTOM
 • MATCHING LOW

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตกผลึกจากหนังสือ Profitable candlestick trading