candlesticks

แทกนี้เป็นการทำความเข้าใจบทความจากหนังสือ PROFITABLE CANDLESTICK TRADING Pinpointing Market Opportunities to Maximize Profits Stephen W. Bigalow โดยเน้นทำความเข้าใจสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการกลับตัวของแนวโน้มราคารหรือ The Reversal Patterns
INVERTED HAMMERS
ตำราแท่งเทียน

INVERTED HAMMERS

Invert Hammers หรือ Tohba นั้นเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นบนแท่งเทียนเดี่ยว โดยแท่งเทียนจะมีลำตัวเทียนที่สั้นและมีใส้เทียนด้านบนที่ยาวมากกว่าลำตัวเทียนอย่างน้อยสองเท่า เกิดขึ้นในตลาดที่มีแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน ซึ่งจุดที่เกิดสัญญาณนั้นมีโอกาสที
1 min read
SHOOTING STAR
ตำราแท่งเทียน

SHOOTING STAR

Shooting Star หรือ Nagare Boshi นั้นเป็นสัญญาณที่ใช้แท่งเทียนเพียงแท่งเดียว จึงสามารถพบเจอได้ไม่ยาก โดยตัวแท่งเทียนจะมีลักษณะลำตัวเทียนสั้นและมีใส้เทียนยาว ซึ่งความยาวของใส้เทียนต้องยาวอย่างน้อยสองเท่าของลำตัวเทียน การที่แท่งเทียนนี้จะเป็น Shooting
1 min read
KICKER SIGNAL
ตำราแท่งเทียน

KICKER SIGNAL

Kicker หรือ Keri Ashi นั้นเป็นสัญญาณที่ทรงพลังมากที่สุด ซึ่งใช้ได้ทั้งสองทิศทางคือทั้งเทรนขาขึ้นกับขาลง ความสำคัญของมันจะมากยิ่งขึ้นหากเกิดขึ้นในโซนที่ราคา Overbought หรือ Oversold โดยรูปแบบนี้ประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่งที่มีทิศทางราคาวิ่งไปตรงข้ามกันทำให้เกิดแท่
1 min read
EVENING STAR
ตำราแท่งเทียน

EVENING STAR

Evening start หรือ Sankawa Yoi No Myojyo นั้นมักจะเป็นส่วนยอดของแนวโน้มในขาขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับ Morning Start ที่เกิดขึ้น ณ จุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลง มันเป็นการส่งสัญญาณล่วงหน้าว่าราคาหุ้นจะปรับลดลง โดยจะเริ่มจากการเกิดแท่งเทียนโปร่ง ยาว ณ
1 min read
MORNING STAR
ตำราแท่งเทียน

MORNING STAR

Morning Star หรือ Sankawa Ake No Myojyo นั้นประกอบไปด้วยแท่งเทียนสามแท่ง จะเกิด ณ จุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลง โดยจะเกิดแท่งทึบที่มีลำตัวเทียนยาวกว่าปกติ ราคาเปิดของแท่งเทียนวันถัดมาจะต่ำกว่าราคาปิดของแท่งแรก (gaps down) และราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ๆ เกิดเป็นแท่
1 min read
HARAMI
ตำราแท่งเทียน

HARAMI

Bullish Harami เป็นรูปแบบที่พบเจอได้บ่อย ๆ ประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่งที่เกิดขึ้นในตลาดที่มีแนวโน้มขาลง แท่งเทียนแท่งแรกจะเป็นแท่งทึบยาว เป็นตัวแทนของแนวโน้มปัจจุบัน ส่วนแท่งเทียนที่สองจะมีลักษณะลำตัวเทียนที่สั้น โดยราคาเปิดและปิดจะอยู่ในช่วงระหว่
1 min read
DARK CLOUD COVER
ตำราแท่งเทียน

DARK CLOUD COVER

Dark Cloud Cover หรือ Kabuse นั้นเป็นกลุ่มแท่งเทียนประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่ง ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับ Piercing Pattern โดยจะเกิดขึ้นในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น แท่งเทียนแรกจะเป็นลักษณะโปร่งยาว เกิดขึ้นบนยอดของแนวโน้ม แท่งเทียนที่สองจะเป็นแท่งทึบยาวที่มี
1 min read
PIERCING PATTERN
ตำราแท่งเทียน

PIERCING PATTERN

Piercing Pattern หรือ Kirikomi ในภาษาญี่ปุ่นนั้นประกอบไปด้วยแท่งเทียนสองแท่งในตลาดขาลง แท่งทึบแท่งแรกนั้นบ่งบอกถึงแนวโน้มราคาปัจจุบัน แท่งเทียนแท่งที่สองนั้นจะเปิดต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งแรก (นับใส้เทียน) และราคาปิดนั้นต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของแท่งเทียนแท่งแรก
1 min read
HAMMERS AND HANGING MAN
ตำราแท่งเทียน

HAMMERS AND HANGING MAN

HAMMERS (TAKURI) คือแท่งเทียนที่มีลำตัวเล็กแต่มีหางยาวเป็นอย่างน้อยสองเท่าของตัวแท่งเทียน พบในตลาดขาลง เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อเริ่มก้าวเข้ามามีอิทธิพลลมากขึ้น จนสามารถเอาชนะแรงขาย ถึงแม้สีของตัวแท่งเทียนไม่ค่อยมีนัยสำคัญเท่าไหร่
1 min read
ENGULFING PATTERNS
ตำราแท่งเทียน

ENGULFING PATTERNS

ENGULFING PATTERNS หรือ Tsutsumi เป็นสัญญาณแท่งเทียนที่มีความแม่นยำในเรื่องการกลับตัวของแนวโน้มราคาเป็นอันดับต้น ๆ โดยลักษณะสัญญาณจะประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่งที่มีขนาดต่างกัน โดยแท่งเทียนที่เป็นตัวแทนของแนวโน้มราคาใหม่จะยาวกว่าแท่งเทียนที่เป็นตัวแทนแนวโน้มราคาก่อนหน้า
1 min read
THE DOJI (Doji Bike)
ตำราแท่งเทียน

THE DOJI (Doji Bike)

Doji นั้นเป็นสัญญาณแบบแท่งเทียนเดี่ยว และเป็นหนึ่งในสัญญาณที่สำคัญของแท่งเทียนทั้งหมด โดยจะเกิดขึ้นเมื่อราคาเปิดและราคาปิดเป็นราคาเดียวกัน ทำให้ไม่มีลำตัวเทียน สิ่งที่สะท้อนให้เห็นจากลักษณะแท่งเทียนนี้คือความลังเลของทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย ความสำคัญจะมากยิ
1 min read
ตำราแท่งเทียน
ตำราแท่งเทียน Featured

ตำราแท่งเทียน

จุดกลับตัว หรือ Reversal Point คือ สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค มันคือห่านทองคำที่แท้จริงของระบบเทรดทุกระบบ การวิเคราะห์แท่งเทียนนั้นช่วยค้นหาความน่าจะเป็นที่แนวโน้มของราคาหุ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลง การทำความเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังแท่
2 min read
แท่งเทียน: ราคาและจิตวิทยามวลชน
candlesticks

แท่งเทียน: ราคาและจิตวิทยามวลชน

ในตลาดมีคนอยู่สามกลุ่ม คนที่ต้องการซื้อ คนที่ต้องการขาย และคนที่ยังไม่ตัดสินใจซื้อขาย คนซื้ออยากซื้อถูก คนขายอยากขายแพง ความขัดแย้งนี้นำไปสู่ Bid กับ Offer บนหน้ากระดานเทรด Bid คือราคาที่ผู้ซื้อเสนอซื้อ Offer คือราคาที่ผู้ขายเสนอขาย โดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดนั
2 min read