candlesticks

แทกนี้เป็นการทำความเข้าใจบทความจากหนังสือ PROFITABLE CANDLESTICK TRADING Pinpointing Market Opportunities to Maximize Profits Stephen W. Bigalow โดยเน้นทำความเข้าใจสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการกลับตัวของแนวโน้มราคารหรือ The Reversal Patterns
SHOOTING STAR / INVERTED HAMMERS
ตำราแท่งเทียน

SHOOTING STAR / INVERTED HAMMERS

Shooting Star หรือ Nagare Boshi นั้นเป็นสัญญาณที่ใช้แท่งเทียนเพียงแท่งเดียว จึงสามารถพบเจอได้ไม่ยาก โดยตัวแท่งเทียนจะมีลักษณะลำตัวเทียนสั้นและมีใส้เทียนยาว ซึ่งความยาวของใส้เทียนต้องยาวอย่างน้อยสองเท่าของลำตัวเทียน การที่แท่งเทียนนี้จะเป็น Shooting
1 min read
KICKER SIGNAL
ตำราแท่งเทียน

KICKER SIGNAL

Kicker หรือ Keri Ashi นั้นเป็นสัญญาณที่ทรงพลังมากที่สุด ซึ่งใช้ได้ทั้งสองทิศทางคือทั้งเทรนขาขึ้นกับขาลง ความสำคัญของมันจะมากยิ่งขึ้นหากเกิดขึ้นในโซนที่ราคา Overbought หรือ Oversold โดยรูปแบบนี้ประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่งที่มีทิศทางราคาวิ่งไปตรงข้ามกันทำให้เกิดแท่
MORNING STAR / EVENING STAR
ตำราแท่งเทียน

MORNING STAR / EVENING STAR

Morning Star หรือ Sankawa Ake No Myojyo นั้นประกอบไปด้วยแท่งเทียนสามแท่ง จะเกิด ณ จุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลง โดยจะเกิดแท่งทึบที่มีลำตัวเทียนยาวกว่าปกติ ราคาเปิดของแท่งเทียนวันถัดมาจะต่ำกว่าราคาปิดของแท่งแรก (gaps down) และราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ๆ เกิดเป็นแท่
1 min read
DARK CLOUD COVER /PIERCING PATTERN
ตำราแท่งเทียน

DARK CLOUD COVER /PIERCING PATTERN

Dark Cloud Cover หรือ Kabuse นั้นเป็นกลุ่มแท่งเทียนประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่ง ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับ Piercing Pattern โดยจะเกิดขึ้นในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น แท่งเทียนแรกจะเป็นลักษณะโปร่งยาว เกิดขึ้นบนยอดของแนวโน้ม แท่งเทียนที่สองจะเป็นแท่งทึบยาวที่มี
1 min read
HAMMERS / HANGING MAN
ตำราแท่งเทียน

HAMMERS / HANGING MAN

HAMMERS หรือชื่อในภาษาญี่ปุ่นคือ TAKURI คือแท่งเทียนที่มีลำตัวเล็กแต่มีหางยาวเป็นอย่างน้อยสองเท่าของตัวแท่งเทียน พบในตลาดขาลง เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อเริ่มก้าวเข้ามามีอิทธิพลลมากขึ้น จนสามารถเอาชนะแรงขาย ถึงแม้สีของตัวแท่งเทียนไม่
1 min read
ENGULFING / HARAMI
ตำราแท่งเทียน

ENGULFING / HARAMI

ENGULFING ENGULFING หรือ Tsutsumi เป็นสัญญาณแท่งเทียนที่มีความแม่นยำในเรื่องการกลับตัวของแนวโน้มราคาเป็นอันดับต้น ๆ โดยลักษณะสัญญาณจะประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่งที่มีขนาดต่างกัน โดยแท่งเทียนที่เป็นตัวแทนของแนวโน้มราคาใหม่จะยาวกว่าแท่งเทียนที่เป็นตัวแทนแนวโน้มราคาก่อนหน้า
1 min read
THE DOJI (Doji Bike)
ตำราแท่งเทียน

THE DOJI (Doji Bike)

Doji นั้นเป็นสัญญาณแบบแท่งเทียนเดี่ยว และเป็นหนึ่งในสัญญาณที่สำคัญของแท่งเทียนทั้งหมด โดยจะเกิดขึ้นเมื่อราคาเปิดและราคาปิดเป็นราคาเดียวกัน ทำให้ไม่มีลำตัวเทียน สิ่งที่สะท้อนให้เห็นจากลักษณะแท่งเทียนนี้คือความลังเลของทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย ความสำคัญจะมากยิ
1 min read
ตำราแท่งเทียน
ตำราแท่งเทียน Featured

ตำราแท่งเทียน

จุดกลับตัว หรือ Reversal Point คือ สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค มันคือห่านทองคำที่แท้จริงของระบบเทรดทุกระบบ การวิเคราะห์แท่งเทียนนั้นช่วยค้นหาความน่าจะเป็นที่แนวโน้มของราคาหุ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลง การทำความเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังแท่
2 min read
แท่งเทียน: ราคาและจิตวิทยามวลชน
candlesticks

แท่งเทียน: ราคาและจิตวิทยามวลชน

ในตลาดมีคนอยู่สามกลุ่ม คนที่ต้องการซื้อ คนที่ต้องการขาย และคนที่ยังไม่ตัดสินใจซื้อขาย คนซื้ออยากซื้อถูก คนขายอยากขายแพง ความขัดแย้งนี้นำไปสู่ Bid กับ Offer บนหน้ากระดานเทรด Bid คือราคาที่ผู้ซื้อเสนอซื้อ Offer คือราคาที่ผู้ขายเสนอขาย โดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดนั
2 min read