Startup

A collection of 14 posts
All In Startup
สรุปหนังสือ

All In Startup

Startup นั้นเป็นคำที่ใช้เรียกขานบริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางอิเลคโทรนิคโดยเฉพาะ สถิติในการก่อตั้งขี้นและล้มเลิกไปของบริษัทประเภทนี้มากขึ้นทุกวัน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้โอกาศในการก่อร่างสร้างตัวทำได้ง่ายขึ
1 min read
Operation Efficiency
ShortcutYourStartup

Operation Efficiency

จากประสบการณ์ของผู้เขียนหนังสือในฐานะผู้ประกอบการและนักลงทุน เขาพบว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นกังวลที่สุดคือ เวลา และสิ่งที่กำหนดว่าบริษัทมีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่นั้นคือ เงินทุน นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มก่อตั้งบริษัท การนั
1 min read
Iterations and Pivots
ShortcutYourStartup

Iterations and Pivots

ความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบการ Startup นั้นจะอาศัยความมุ่งมั่นเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีความยืดหยุ่นและความพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กำลังทำให้ทันสมัยอยู่เสมอ การก้มหน้าก้มตาทำตามแผนที่วางไว้ โดยไม่สนใจอย่างอื่นนั้น เสี่ยงที่จะนำไปสู่ความล้มเหลวโดยไม่รู้ตัว Switchup
1 min read
Specialization
ShortcutYourStartup

Specialization

ผลลัพท์ที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแต่ละคนได้ทำในสิ่งที่ตนเองถนัด หนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้ Startup เติบโตอย่างรวดเร็วคือการ Outsource สิ่งที่ไม่ถนัด ไม่เชี่ยวชาญออกไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ ทำ ไม่มีอะไรที่จะทำให้สิ
1 min read
Market Differentiation
ShortcutYourStartup

Market Differentiation

สุภาษิตบทหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะกล่าวเมื่อพูดถึงการแข่งขันคือ รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง นอกจากการรู้ว่าคู่แข่งของเราคือใคร การรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราได้เปรียบกว่า คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้มีชัยเหนือเขาเหล่านั้น
1 min read
Business Strategy
ShortcutYourStartup

Business Strategy

มีคำกล่าวว่า ดวงตาของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้น ดวงหนึ่งจะมองลึก ส่วนอีกดวงจะมองไกล มองลึกคือลึกลงไปในรายละเอียดเพื่อค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มองไกลคือมองการณ์ไกล มองเห็นภาพรวมทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจว่าจะสร้างหรือบริหารบริษัทอย่างไร จึงจะประสบความสำเร็จ Switchup 2: Know if
1 min read
Investigation
ShortcutYourStartup

Investigation

หนทางลัดที่จะนำพาให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จนั้นมีอยู่สิบประการ โดยแบ่งแยกออกเป็นสามขั้นตอนที่สำคัญคือ Pre Luanch, Running the Business และ Exiting สำหรับทางลัดในขั้นตอนแรกนั้นมีอยู่สามประการ Get into the Trenches Definition: get into the trenches - World War I was fought largely
1 min read
Shortcut your STARTUP - Introduction
ShortcutYourStartup

Shortcut your STARTUP - Introduction

Ten ways to speed up entrepreneurial success, การจะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะสตาร์ทอัพนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ สองพี่น้อง Courtney และ Carter Reum จะมาแนะแนว ทางลัดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ผ่านประสบการณ์ในฐานะนักลงทุน และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็
1 min read
[Series] Running Lean Chapter 1. Meta-Principles
Startup

[Series] Running Lean Chapter 1. Meta-Principles

ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตามในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งแรกที่ต้องทำคือการทำความเข้าใจถึงวิธีการนั้นๆ ให้กระจ่างชัดแจ้ง สิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะหลักการกับเทคนิคของวิธีการนั้น ๆ ออกจากกันให้ได้ เพราะสองอย่างนี้โดยความหมายแล้วอาจจะฟังดูคล้
2 min read
[Series] Running Lean - Introduction
Entrepreneurs

[Series] Running Lean - Introduction

หนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็น Must Read อีกเล่มสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่อง Startup และถือเป็นภาคต่อจากหนังสือ The Lean Startup ของ Eric Ries ซึ่งเขียนโดย Ash Maurya [https://medium.com/@ashmaurya], The Lean Startup ช่วยให้เข้าใจกระบวนการในการทดลอง เรียนรู้และพัฒนาผลิ
1 min read
[Series] The Lean Startup - Accelerate
Entrepreneurs

[Series] The Lean Startup - Accelerate

สำหรับบทนี้ จะเป็นการเริ่มติดเครื่อง ออกเดินทางไปบนเส้นทางของการพัฒนาอย่างแท้จริง หลังจากที่ได้เรียนรู้หลักการและทฤษฏีต่างๆ จากบทความก่อนหน้าว่าด้วยเรื่อง Vision และ Steer แล้ว คำถามเบื้องต้นคือ เราควรปล่อยผลิตภัณฑ์ของเราออกสู่ตลาดบ่อยแค่ไหน* เราควรเน้นลงทุนในด้านใดก่
2 min read
[Series] The Lean Startup - Steer
HowTo

[Series] The Lean Startup - Steer

สำหรับการกำหนดทิศทาง เป็นเรื่องราวของวัฎจักรการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ จากสิ่งที่เป็นเพียง Idea ให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จับต้องได้ แล้วนำผลิตภัณฑ์นั้นไปให้ผู้ใช้ใช้งาน เพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราคิดว่
2 min read
[Series] The Lean Startup - Vision
Startup

[Series] The Lean Startup - Vision

Vision คือสิ่งที่จะกำหนดทิศทางให้กับองค์กร สำหรับ Startup แล้วไม่มีสิ่งใดจะสำคัญเหนือกว่าคำว่า Vision แล้วเหตุเพราะ Startup เป็นบริษัทที่ไม่มีทั้งผลิตภัณฑ์หรือบริการ บริษัทตั้งขึ้นภายใต้เงื่อนใขของความไม่แน่นอน ดังนั
1 min read
[Series] The Lean Startup - Introduction
Lean

[Series] The Lean Startup - Introduction

คำว่า Startup สำหรับใครหลายคนแล้ว ไม่ใช่คำศัพท์ใหม่แต่อย่างใด เป็นคำที่หลายคนคุ้นเคยกันดี และเชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยก็กำลังใช้บริการจากบริษัทเหล่านี้อยู่ ในแต่ละปี มี Startup เกิดขึ้นทั่วโลกจำนวนไม่น้อย แต่ที่ประสบความสำเร็จและมีผลิตภัณฑ์ หรื
1 min read