Business

แบ่งปันเรื่องราว ความรู้ทางในการบริหารธุรกิจ
Start with WHY? - Part I
StartWithWHY

Start with WHY? - Part I

ASSUME YOU KNOW WHY START WITH WHY? ถ้าเราเริ่มต้นด้วยคำถามที่ไม่ถูกต้อง ถ้าเราไม่เข้าใจปัญหา ต่อให้มีคำตอบที่ถูกต้องอยู่ตรงหน้า เราก็อาจจะเข้าใจผิดได้ การจะเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้นั้น ต้องรู้จักวิธี
2 min read
Specialization
ShortcutYourStartup

Specialization

ผลลัพท์ที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแต่ละคนได้ทำในสิ่งที่ตนเองถนัด หนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้ Startup เติบโตอย่างรวดเร็วคือการ Outsource สิ่งที่ไม่ถนัด ไม่เชี่ยวชาญออกไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ ทำ ไม่มีอะไรที่จะทำให้สิ
1 min read
Market Differentiation
ShortcutYourStartup

Market Differentiation

สุภาษิตบทหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะกล่าวเมื่อพูดถึงการแข่งขันคือ รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง นอกจากการรู้ว่าคู่แข่งของเราคือใคร การรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราได้เปรียบกว่า คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้มีชัยเหนือเขาเหล่านั้น
1 min read
Business Strategy
ShortcutYourStartup

Business Strategy

มีคำกล่าวว่า ดวงตาของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้น ดวงหนึ่งจะมองลึก ส่วนอีกดวงจะมองไกล มองลึกคือลึกลงไปในรายละเอียดเพื่อค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มองไกลคือมองการณ์ไกล มองเห็นภาพรวมทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจว่าจะสร้างหรือบริหารบริษัทอย่างไร จึงจะประสบความสำเร็จ Switchup 2: Know if
1 min read
Investigation
ShortcutYourStartup

Investigation

หนทางลัดที่จะนำพาให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จนั้นมีอยู่สิบประการ โดยแบ่งแยกออกเป็นสามขั้นตอนที่สำคัญคือ Pre Luanch, Running the Business และ Exiting สำหรับทางลัดในขั้นตอนแรกนั้นมีอยู่สามประการ Get into the Trenches Definition: get into the trenches - World War I was fought largely
1 min read
Shortcut your STARTUP - Introduction
ShortcutYourStartup

Shortcut your STARTUP - Introduction

Ten ways to speed up entrepreneurial success, การจะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะสตาร์ทอัพนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ สองพี่น้อง Courtney และ Carter Reum จะมาแนะแนว ทางลัดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ผ่านประสบการณ์ในฐานะนักลงทุน และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็
1 min read
[Series] Running Lean - Introduction
Entrepreneurs

[Series] Running Lean - Introduction

หนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็น Must Read อีกเล่มสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่อง Startup และถือเป็นภาคต่อจากหนังสือ The Lean Startup ของ Eric Ries ซึ่งเขียนโดย Ash Maurya [https://medium.com/@ashmaurya], The Lean Startup ช่วยให้เข้าใจกระบวนการในการทดลอง เรียนรู้และพัฒนาผลิ
1 min read
[Series] The Lean Startup - Accelerate
Entrepreneurs

[Series] The Lean Startup - Accelerate

สำหรับบทนี้ จะเป็นการเริ่มติดเครื่อง ออกเดินทางไปบนเส้นทางของการพัฒนาอย่างแท้จริง หลังจากที่ได้เรียนรู้หลักการและทฤษฏีต่างๆ จากบทความก่อนหน้าว่าด้วยเรื่อง Vision และ Steer แล้ว คำถามเบื้องต้นคือ เราควรปล่อยผลิตภัณฑ์ของเราออกสู่ตลาดบ่อยแค่ไหน* เราควรเน้นลงทุนในด้านใดก่
2 min read
[Series] The Lean Startup - Vision
Startup

[Series] The Lean Startup - Vision

Vision คือสิ่งที่จะกำหนดทิศทางให้กับองค์กร สำหรับ Startup แล้วไม่มีสิ่งใดจะสำคัญเหนือกว่าคำว่า Vision แล้วเหตุเพราะ Startup เป็นบริษัทที่ไม่มีทั้งผลิตภัณฑ์หรือบริการ บริษัทตั้งขึ้นภายใต้เงื่อนใขของความไม่แน่นอน ดังนั
1 min read
ริเน็น - สร้างธุรกิจ 100 ปีด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น
Business

ริเน็น - สร้างธุรกิจ 100 ปีด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น

นิคเคอิ บีพี ได้ทำการสำรวจบริษัทที่มีอายุมากกว่า 200 ปีทั่วโลก ประเทศที่มีจำนวนบริษัทมากที่สุดสามอันดับแรกได้แก่ 1. ญี่ปุ่น : 3,113 บริษัท 2. เยอรมนี : 1,563 บริษัท 3. ฝรั่งเศส : 331 บริษัท ทำไมบริ
เพราะฉะนั้น ฉันจึงถาม - โลกซับซ้อน ชีวิตสับสน “คำถาม” เรียบง่ายจึงสำคัญ
จิตวิทยา

เพราะฉะนั้น ฉันจึงถาม - โลกซับซ้อน ชีวิตสับสน “คำถาม” เรียบง่ายจึงสำคัญ

> รู้ จน ไม่รู้ คนเก่งจะรู้ว่าตัวเองรู้อะไร และรู้ว่าอะไรที่เขาไม่รู้ เชื่อมั่นในความรู้ และ ยอมรับในความไม่รู้ ความรู้ในโลกนี้มีเพียงสองประเภท คือ รู้ว่ารู้อะไร และรู้ว่าไม่รู้อะไร- เจียงเจ๋อหมิน > “อาณาจักร” หรือ “ชีวิต” เราไม่
HOW WILL YOU MEASURE YOUR LIFE?
จิตวิทยา

HOW WILL YOU MEASURE YOUR LIFE?

ปัญญา วิชา ชีวิต -------------------------------------------------------------------------------- หนังสือเล่มนี้เป็นการตกผลึกจากหนังสือเล่มสุดท้ายของปรมาจารย์ด้านเศรษฐศาตร์ Clayton M. Christensen. จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้นำเสนอทฤษฏี Disruptive Innovation หรือที่กลายมาเป็นคำว่า Disruption ในปัจจุบัน ในส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้เป็
HOW WILL YOU MEASURE YOUR LIFE?
Business

HOW WILL YOU MEASURE YOUR LIFE?

ปัญญา วิชา ชีวิต ภาคอรรถาธิบาย -------------------------------------------------------------------------------- Disruption คืออะไร? Disruption คือกระบวนการทำลายล้างธุรกิจที่ดำรงอยู่มาเป็นระยะเวลาช้านานให้ล้มหายตายจากไปอย่างรวดเร็ว โดยการสร้างนวัตกรรมใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว จนทำให้ธุรกิจเดิม ไม่